Tlačové správy

V najkratšom mesiaci roka ponúka Galéria umelcov Spiša konfrontácie s umením na výstavách i v programoch

Kreatívny program Ženy On Line voľne pokračuje dielňami Open Studio.

 • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
 • Termín: 1. 2. – 28. 2. 2023
 • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
 • Web: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila v mesiaci február širokú ponuku programov pre školské skupiny a širokú verejnosť. Pre širokú verejnosť sa uskutoční Nedeľný kreatívny ateliér, pokračovanie workshopov dostupných pre každého Open Studio a prezentácie v rámci fóra Orbis Pictus, reflektujúce aktuálnu výstavu Superhrdinovia. Špeciálny koncept programov, realizovaných k Medzinárodnému dňu turistických sprievodcov, pozostáva z komentovaných prehliadok výstav, tvorivých dielní a komentovanej exkurzie za urbánnym umením mesta Sp. Nová Ves. Počas celého mesiaca prebiehajú Tvorivky a edukačný projekt Edu-Art pre všetky typy škôl.

Pre návštevníkov je pripravená ponuka troch aktuálnych výstavných projektovSuperhrdinovia (interpretácia témy o hrdinoch v širšom historicko-kultúrnom kontexte), Od mimézis k hyperrealite / Akvizície v interakcii II., 2017 – 2021 (edukačný interaktívny projekt), Storočnice (výstava prehodnocujúca diela „storočných“ autorov zo zbierky galérie) a dvoch stálych expozícií: Terra Gothica a Jozef Hanula. Bez časovej limitácie uvádzame virtuálne 3D prehliadky výstav a stálych expozícií na domovskom webe. Mimo región galéria participuje na profilovej výstave spišského výtvarníka Petra Smika: Keramika v Krajskej galérii v Prešove, ktorá potrvá do 5. 3. 2023.

Galéria umelcov Spiša je vo februári pre verejnosť otvorená: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 – 16.00. Počas Dlhého dňa s umením v stredu, 22. 2. je galéria otvorená od 10.00 do 19.00.

AKTUÁLNE VÝSTAVY ZO ZBIERKY GALÉRIE / trvanie do 26. 3. 2023 / link: http://www.gus.sk/index.php/vystavy/aktualne

 •  SUPERHRDINOVIA. Interpretácia témy o hrdinoch v širšom historicko-kultúrnom kontexte, vo vybraných dielach 24 autorov zo zbierky galérie od konca 19. st. po súčasnosť, doplnená o práce 3 zahraničných umelcov (CZ, EE, DE). Cyklus výstav Zbierka v dialógu. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.
 • OD MIMÉZIS K HYPERREALITE / AKVIZÍCIE V INTERAKCII II., 2017 – 2021. Edukačný interaktívny projekt uvádza tvorbu 21 autorov          zo zbierky. 35 vybraných diel reprezentuje 35 rokov galérie. Cyklus výstav Zbierka. Kurátorka: Kamila Paceková – GUS.
 • STOROČNICE / Ján Šimo-Svrček, Emil Paulovič, Michal Petrek. Výstava prehodnocuje diela „storočných“ autorov zo zbierky galérie, hľadajúc žánrové, či tematické súvislosti, ako i paralely z dokumentačného archívu. Cyklus výstav Jubilanti. Kurátorky: Kamila Paceková, Mária Šabľová – GUS.

 PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ / link: http://gus.sk/index.php/programy/aktualne

 5. 2. 2023, nedeľa / 13.00 – 15.30 | NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: PAPIEROVÁ MASKA. Tvorba karnevalovej masky z papiera domaľovanej akrylovými farbami. Lektorka: Anna Timková – GUS. Vstupné: 5 € / osoba. V cene prehliadka výstav.

5. 2. 2023, piatok / 16.00 – 19.00 | OPEN STUDIO: LAPAČ SŔDC. !Voľné pokračovanie projektu Ženy On Line – dielne dostupné pre každého. Tvorba závesnej ozdoby s valentínskou tematikou. Lektorka: Kamila Paceková – GUS. Vstupné: 5 € / osoba.

21. 2. 2023, utorok / 9.00 – 17.00 | MEDZINÁRODNÝ DEŇ TURISTICKÝCH SPRIEVODCOV (v spolupráci s Mestom Sp. Nová Ves).

 • 10.00 – 17.00 | PREHLIADKY VÝSTAV. Tri aktuálne výstavy a dve stále expozície. Vstupné: štandardné.
 • 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 | OMAĽOVANKY: OD KLEPÁRA PO MEDZIVODY. Tvorivé dielne pre školy. Reflexia kresieb zaniknutých lokalít mesta v diele Jána Šimo-Svrčeka na výstave Storočnice. Vstupné: 1,50 € / žiak.
 • 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 | GRAFIKA: FRAGMENTY ZO SPIŠA. Tvorivé dielne pre celú rodinu. Linoryty o hradoch, inšpirované dielami Jána Šimo-Svrčeka na výstave Storočnice. Vstupné: 5 € / osoba.
 • 10.00 – 11.30, 13.00 – 14.30 | KOMENTOVANÁ EXKURZIA ZA URBÁNNYM UMENÍM / U-POINTS: POTULKY ZA NEVIDENÝMI SOCHAMI MESTA. Sochárske realizácie v meste, integrované vo verejnom priestore. Vstupné: 5 € / osoba, v cene zahrnutá mapa; bedeker: 5 € / ks.

22. 2. 2023, streda / 17.00 – 19.00 | ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ. ARCHETYPY HRDINU / DRSNÉ MAĽBY RICHARDA ROHÁČA. Kurátorka výstavy Superhrdinovia – Katarína Balúnová, mapuje rôzne prístupy k otázke hrdinstva v otvorenom interpretačnom rámci. Spojené s profilom výtvarníka Richarda Roháča a komentovanou prehliadkou výstavy. Vstup voľný.

PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY / Galéria umelcov Spiša neakceptuje kultúrne poukazy.

Bohatá ponuka tvorivých dielní a komentovaných prehliadok pre všetky typy škôl. Detailný prehľad programov na web stránke: http://gus.sk/index.php/navigacia/programy/skoly

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. V roku 2022 galéria uviedla 24 výstav, 15 výstavných prehliadok v 3D, vystavila 153 umelcov z 10 krajín, získala 78 nových akvizícií, získala 256 knižničných prírastkov, privítala 12 500 návštevníkov „naživo“ a 24 600 v online prostredí.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore