Tlačové správy

Ekologická doprava v Košiciach

Združenie na podporu ekologickej dopravy v Košiciach je proti zámeru rušeniu trolejbusovej dopravy a opätovnej náhrady autobusmi, nakoľko zrušením trolejbusov:

 • dopravné výkony v MHD nenarastú a intervaly medzi spojmi kratšie nebudú,
 • systém nebude nahradený systémom, ktorý ponúka väčšiu prepravnú kapacitu,
 • systém nebude jazdiť po vlastnej dopravnej ceste, (ak sa niekde rušili trolejbusy tak zvyčajne preto, že boli nahradené systémom, ktorý bol väčší a kvalitatívne lepší – t.j. taký ktorý ponúkal väčšiu prepravnú kapacitu a alebo mal svoju vlastnú dopravnú cestu – to je možné len u električky alebo metra (ako príklad uvádzame mesto MOST, kde bol trolejbus dočasným dopravným systémom, ktorý používal infraštruktúru po úzkorozchodnej električke, neskôr nahradený opäť normálnorozchodnou električkou v rámci prebudovania samotného mesta, resp. Praha – náhrada metrom),
 • trasy liniek iné v zásade nebudú,
 • stúpnu náklady na opravy motorov a bŕzd v súvislosti s jazdou do a z kopcovitých terénov – bude nutné častejšie opravy resp. výmena oboch komponentov, čo nie je zadarmo,
 • spoľahlivosť systému MHD lepšia nebude, naopak v prípade sneženia môže hroziť kolaps autobusov najmä na sídlisku Dargovských hrdinov z dôvodu skríženia autobusov a nemožnosti sa pohnúť zo zastávok (možné zvýšenie neobsluhy zastávok, nutnosť cestujúcich ísť istú časť cesty peši a teda zneatraktívnenie MHD),
 • neušetrí sa motorových olejoch a ani na nemrznúcich zmesiach,
 • neušetrí sa na výmene sviečok pre plynové autobusy (cca po každých30.000 km),
 • lacnejšie cestovné nebude, naopak zdražie,
 • na dotácii pre MHD sa neušetrí, naopak postupom času prevádzka bude vyžadovať ešte väčšiu dotáciu na prevádzku než je dnes (spôsobia to vyššie zmieňované zvýšenie nákladov). A toto zvýšenie zaplatí cestujúci vo forme zvýšeného cestovného, za ktoré nič nedostane (bude ju ochotný magistrát mesta Košíc doplatiť?),
 • neušetrí sa na pohonných hmotách (viď v článku spomínaný nárast priemerných cien za naftu resp. CNG od roku 2009, nemal by to byť práve impulz na rozvoj elektrickej trakcie?),
 • peniaze minuté do výstavby trolejbusovej dopravy sa jej zrušením nikdy nevrátia, naopak zrušením sa vyhodí majetok v sume niekoľko stoviek miliónov starých korún. Sú Košice takým bohatým mestom, aby mohli takto vyhadzovať obecné peniaze?
 • aký bude postoj samosprávneho kraja v tejto veci, ktorému patrí kompetencia v oblasti dráh, kam sa radia aj trolejbusové dráhy? bude súhlasiť s prípadnou likvidáciou dráhy?

Koľko stála výstavba doterajšej trolejbusovej dopravy (údaje čerpané z časopisu Košický dopravár 10/2003):

 • 1. etapa – základ (zázemie, vynútené investície, meniareň v areáli na Hornádskej, vozidlá) + trať po Mlynskú baštu) 224,5 milióna korún (spustenie 27.9.1993)
 • 2. etapa – predĺženie po Nám. osloboditeľov (otočka na Bottovej ul.) – 22,5 milióna korún (spustenie 7.1.1995)
 • 3. etapa – trať od NO po KVP (+ meniareň, ktorá je nadimenzovaná pre prípadné rozširovanie trolejbusovej dopravy (úsek NMM – Vojenská – KVP – túto má aj terajší primátor MUDr. Richard Raši, PhD. MPH, vo svojom volebnom programe) – 104,2 milióna korún (spustenie 18.12.1998)
 • 4. etapa – odbočka do Myslavy – 35,8 milióna korún (spustenie 7./8. 5. 1999).
  Celkové náklady na výstavbu: Na výstavbu sa minulo okolo 387 miliónov korún pri vtedajšej cenovej úrovni a inflácii, dnes by to stálo rozhodne viac. Ďalšie rozširovanie (NMM – KVP) malo prísť v rokoch 2006 – 2007, pričom podľa sumy v rozpočte mesta na rok 2006 mala stáť 75 miliónov korún.

Budovanie trolejbusovej dopravy bola, je a bude investícia do dopravného systému mesta Košice a to aj z toho dôvodu, že vo všetkých strategických materiáloch pre dopravu sa spomína rozvoj elektrickej trakcie (a to aj rozširovaním trolejbusovej dopravy), pre jej trvalo nízky objem na celkových výkonoch v MHD. Vo vyspelých mestách je rozvoj elektrickej trakcie na prvých miestach rebríčkov. Autobusová doprava má plniť len funkciu doplnkovú.

Trolejbusová doprava v Košiciach nemohla za to, že bola isté obdobie nesprávne prevádzkovaná. Z 27 trolejbusov jazdilo dlhé obdobie len 12, čo spôsobilo jej zvýšenú nákladovosť. Trolejbusová doprava nemohla za to, že tam kde mala mať dominanciu, s ňou jazdili súčasne aj autobusy, ktoré jej ekonomiku tiež zhoršovali. Trolejbusová doprava nemohla za to, že vďaka nezáujmu niektorých ľudí z doterajších predstavenstiev DPMK a. s. sa neobnovoval vozidlový park v minulosti, nakolko sa počítalo s ukončením ich prevádzky za nové nízkopodlažné trolejbusy aké jazdia napr. v meste Prešov. U nových trolejbusov je možnosť úspor na elektrickej energii vďaka vstavanej rekuperácii (ako u električky Vario).

Dovoľujeme si požiadať vedenie DPMK a. s., primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD. MPH, o jednoznačné vysvetlenie, prečo vedenie DPMK odmietlo peniaze na nákup nízkopodlažných trolejbusov, keď im boli na ministerstve dopravy ponúkané. Je v tom zámer outsourcovať celú prevádzku autobusovej dopravy, kde zároveň je aj prevádzka trolejbusovej dopravy, ktorá má takto padnúť za obeť? Združenie na podporu ekologickej dopravy je proti outsourcovaniu prevádzky autobusovej dopravy. Sme proti outsourcovaniu ľubovoľnej prevádzky DPMK, nakoľko to môže skončiť iba prelievaním peňazí a znefunkčnením prevádzky MHD ako takej. DPMK má zostať vcelku. Má to zmysel z hľadiska koordinácie, zdieľania nákladov, kvality služieb. Ak má mesto záujem o vstup súkromného sektora do DPMK a. s., tak nech sa vyhlási medzinárodná súťaž pre vstup silnej dopravnej spoločnosti a do celého podniku a podmienkou musí byť zachovanie všetkých troch trakcií. Podnik bude naďalej kontrolovateľný mestom aj keď v ňom nebude 100 % vlastníkom. Tomuto úkonu však má predchádzať transformácia podniku (organizačná štruktúra, väzby s mestom Košice, možnosť ovplyvňovania mestom (cenotvorba), náväznosť na budúcnosť – KORID). Toto sa však doteraz neudialo.

Dovoľujeme si požiadať primátora mesta o urýchlené prijatie v tejto veci a o diskusiu na túto tému. Dovoľujeme si požiadať ako vedenie DPMK a. s. tak aj primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD. MPH, aby neprijímali unáhlené rozhodnutia v tejto veci.

Združenie na podporu ekologickej dopravy v Košiciach, občianske združenie

 • Ing. Marek Tóth
 • JUDr. Drahoslav Grejtovský
 • Martin Krištof

tel: +421 905 194 259 (Ing. Marek Tóth)     mail: trolejbus.kosice@gmail.com

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore