Tlačové správy

Prvá slovenská privátna 5G SA sieť už v prevádzke: na pôde Technickej univerzity v Košiciach sprístupnili privátnu 5G sieť

Prvá slovenská privátna 5G SA sieť už v prevádzke: na pôde Technickej univerzity v Košiciach sprístupnili privátnu 5G sieť s inovatívnymi riešeniami určenými pre digitalizáciu priemyslu

 • Technologickí lídri spájajú sily s TUKE pre sieť budúcnosti
 • Prvé riešenia, ktoré už využívajú exkluzívne privátnu 5G SA sieť

Slovak Telekom spolu s partnermi SOVA Digital a Siemens dnes na pôde Technickej univerzity v Košiciach uviedli prvú slovenskú privátnu 5G SA sieť, ktorá otvára nové technologické možnosti pre využitie v Priemysle 4.0.

Tzv. 5G SA (5G stand-alone) sieť je typ riešenia, ktorý nevyužíva podporu starších technológií ako 4G. V 5G SA sieti sú všetky prvky optimalizované na využitie výlučne 5G technológie a jej autonómnu prevádzku v určenej lokalite.

Privátna 5G SA sieť je technológia vytvorená pre použitie v uzavretom ekosystéme, t.j. v tomto prípade ju Slovak Telekom inštaloval na Technickej univerzite v Košiciach pre testovanie a vývoj inovatívnych riešení. Privátne 5G SA siete umožňujú firmám, aby si vytvorili vlastné komunikačné ekosystémy
s vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivé a vysokorýchlostné pripojenie nevyhnutné pre kritické aplikácie
a služby v priemysle, poľnohospodárstve, energetike a ďalších odvetviach.

Rastúci stupeň automatizácie v priemysle, požiadavky na individualizáciu finálneho produktu s potrebou flexibility výrobného procesu i príchod štvrtej priemyselnej revolúcie si vyžadujú bezpečný a rýchly prenos dát v podniku.

Nastupujúca 5G SA sieť umožní nasadiť do praxe viaceré inovatívne aspekty, ktoré zjednodušia a zefektívnia fungovanie v priemysle vďaka benefitom, akými sú napríklad:

 • tisícky pripojených zariadení
 • mimoriadne krátka odozva
 • prenos obrovských objemov dát vo veľmi krátkom čase
 • využitie potenciálu technológie rozšírenej reality, strojového učenia a umelej inteligencie
 • ochrana pred kybernetickými hrozbami

Nová privátna 5G SA sieť od Telekomu umožní vyvíjať najmodernejšie riešenia zamerané na inteligentné logistické a výrobné systémy pre továrne budúcnosti. Poskytne im priestor na ďalší vývoj, ako aj procesné inovácie v oblasti priemyslu, či umelej inteligencie a ich zavádzanie do praxe.

„Privátne 5G SA siete sú unikátnou technológiou, ktorá prináša vysokú úroveň bezpečnosti, spoľahlivosti, rýchlosti a flexibility mobilného prenosu dát, čím otvára cestu pre inovácie v mnohých odvetviach priemyslu a možnosti výrazného napredovania digitálnej transformácie. Sme hrdí na to, že Slovak Telekom štartuje prvú privátnu 5G SA sieť na Slovensku pre Technickú univerzitu v Košiciach a v spolupráci s partnermi uvádza unikátne možnosti jej využitia. Slovak Telekom je firmám pripravený poskytnúť okrem inštalácie a prevádzky privátnej 5G siete aj end-to-end riešenia vrátane potrebného hardvéru,“ dodal Peter Laco, riaditeľ B2B segmentu Slovak Telekom.

Množstvo praktických príkladov v privátnej 5G sieti

Privátna 5G SA sieť na Technickej univerzite v Košiciach sa stala domovom pre viaceré riešenia, ktoré budú adresovať výzvy mnohých oblastí priemyslu..

S jednotlivými praktickými ukážkami sa budú môcť študenti i odborní pracovníci stretnúť na viacerých pracoviskách v univerzitnom areáli TUKE.

Každé odborné pracovisko bude zamerané na iný typ využitia najmodernejšej privátnej 5G SA siete vrátane odborného personálu, ktorý tieto technológie bude naďalej rozvíjať a implementovať do praxe. Celkovo pre odbornú verejnosť, študentov či akademikov bude k dispozícii viac ako desať funkčných modelov, ktoré sa v budúcnosti môžu stať súčasťou priemyselného využitia.

K dispozícií sú viaceré funkčné modely, ktoré dokážu demonštrovať hlavné benefity technologického 5G riešenia v praxi ako vysoký počet pripojených zariadení, vysoká prenosová rýchlosť či nízka latencia. Medzi funkčné príklady patria napríklad:

 • IoT senzory využívajúce konektivitu 5G siete
 • prenos 4K videa s využitím analýz strojového učenia a umelej inteligencie i rozpoznávanie objektov v interaktívnom prostredí
 • vizualizácia priemyselných dát v reálnom čase
 • komunikácia robotov

Všetky budú slúžiť ako praktická ukážka toho, čo nové technológie dokážu v budúcnosti priniesť v oblasti Priemyslu 4.0.

„Technická univerzita v Košiciach je špičkovou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá patrí medzi lídrov v oblasti výskumu informačných technológií a ich aplikácií. TUKE dlhodobo spolupracuje s priemyslom na hľadaní unikátnych inovatívnych riešení. Vybudovanie privátnej 5G SA siete je preto ďalším významným impulzom pre rozvoj výnimočnej spolupráce TUKE s jej priemyselnými partnermi v širokej plejáde moderných priemyselných aplikácií,“ Jaroslav Porubän, prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy TUKE.

 Unikátne riešenia v TestBed 4.0

Významnými partnermi 5G campusovej siete v Košiciach sú SiemensSOVA Digital. Ich pracovisko TestBed 4.0 je určené na testovanie a overovanie riešení zameraných na aplikáciu Industry 4.0 v priemyselných podnikoch.

V TestBed 4.0 budú k dispozícii viaceré funkčné modely demonštrujúce kvality privátnych 5G kampusových sietí:

 • Mobilný manipulátor s kontrolou kvality
 • Profinet
 • Ovládací panel cez 5G
 • Digitálne dvojča
 • Rozšírená realita (augmented reality)

„Vo výrobe exponenciálne narastá potreba využívať inteligentné zariadenia. Od nich potrebujeme, aby spolu vzájomne komunikovali a spoľahlivo prenášali dáta do ostatných podnikových systémov. 5G prináša výhody v rýchlosti komunikácie, vo flexibilite reakcií na zmeny, v možnostiach rýchleho pripojenia zariadení i v eliminácii ľudských chýb,“ uviedol Martin Morháč, riaditeľ spoločnosti SOVA Digital.

„Privátna 5G sieť je kľúčová technológia z pohľadu digitalizácie a plnej automatizácie priemyslu. Pre priemyselné podniky je to prirodzený evolučný krok, k zefektívneniu výroby, customizácie výrobného portfólia, optimalizácie výrobných nákladov a zníženiu chybovosti výrobných zariadení. 5G sieť nemusí byť iba výsada veľkých podnikov, ale aj menších, ktoré pôsobia v priemyselných areáloch, a môžu byť skupinovo pripojené na jednu privátnu sieť,“ dodal Jozef Magic, Head of Digital Industry Siemens.

Ing. Jakub Palša, PhD., kancelár TUKE

kancelar@tuke.sk      +421 55 602 2003

 

O Technickej univerzite v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach je úspešnou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou, ktorá sa teší vysokému rešpektu doma i v zahraničí. O kvalite univerzity referujú nezávislé externé celosvetové a európske rankingové agentúry. TUKE sa dlhodobo umiestňuje v prvej štvorke rebríčka najlepších univerzít a vysokých škôl na Slovensku. Našu skladbu fakúlt a ich vzájomný potenciál obdivujú kolegovia nielen doma, ale aj v zahraničí.

Univerzita si kladie za cieľ byť internacionálnou, interdisciplinárnou a podnikateľskou inštitúciou s jasnou koncepciou excelentnosti vo vede, vzdelávaní, ako aj transfere technológií, a tak byť schopná ponúknuť komplexné riešenia a angažovaný prístup.

Ako jediná technická univerzita zo Slovenska, sa stala súčasťou siete európskych univerzít v rámci aliancie ULYSSEUS, ktorú tvorí 6 inštitúcií zo 6 krajín Európy.

O spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Slovak Telekom je najväčší slovenský telekomunikačný operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Pod značkou Telekom poskytuje široké portfólio služieb pevnej i mobilnej siete jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom. Každý rok investuje desiatky miliónov eur do budovania vlastnej pevnej i mobilnej infraštruktúry. Služby na optickej sieti sú už k dispozícii pre 1 052 000 domácností. Mobilné siete Telekomu získali za svoju kvalitu ocenenie Best in Test od spoločnosti umlaut (P3) sedemkrát za sebou v rokoch 2015 až 2019. Slovak Telekom odštartoval prvú komerčnú prevádzku 5G siete v decembri 2020, aktuálne ňou pokrýva 42% populácie, resp. 54 miest a 181 obcí. Slovak Telekom je aktívny aj v CSR/ESG oblasti najmä cez projekt ENTER. Začiatkom roka 2023 uviedol aj nový komunikačný koncept #rešpekt pre viac tolerancie v spoločnosti.

Slovak Telekom je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Jej jediným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom Europe B.V. s 100% podielom akcií.

O spoločnosti SOVA Digital

SOVA Digital už 32 rokov prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov. Klientom prináša komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v koncepte Industry 4.0. Dlhoročne potvrdzuje pozíciu vizionára a inovátora a ponúka klientom individuálny prístup a na mieru šité riešenia. V roku 2017 získala prestížne ocenenie, udeľované odborníkmi a Ministerstvom hospodárstva, za svoje riešenie Digitálneho dvojčaťa Inovatívny čin roka. SOVA Digital je dodávateľom PLM (Product Lifecycle Management) riešení od spoločnosti Siemens pre slovenský trh. Má za sebou tisícky úspešných projektov a stovky spokojných klientov.

O spoločnosti Siemens

Siemens Digital Industries (DI) je lídrom inovácií v oblastiach automatizácie a digitalizácie, ktorý zákazníkom zo spracovateľského a diskrétneho priemyslu pomáha riadiť digitálnu transformáciu, a tým zvyšovať ich flexibilitu a produktivitu. Portfólio spoločnosti tvorí široká ponuka produktov a služieb pre digitalizáciu výroby v podnikoch rôznych veľkostí, pričom riešenia sú optimalizované pre špecifické potreby jednotlivých priemyselných odvetví.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore