Tlačové správy

Galéria umelcov Spiša uvádza duet sopranistky Jany Pastorkovej a gitaristu Karola Kompasa v rámci projektu X-ART / KONCERT V GALÉRII

  • Miesto / kontakt:  Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk

Mgr. Lucia Benická, riaditeľka, 0948 882717, riaditel@gus.sk

  • Názov podujatia:   X-ART / KONCERT V GALÉRII: Piesne o láske – Chansons D’Amour

Jana Pastorková & Karol Kompas

  • Termín podujatia:  28. 6. 2023, streda o 19.00
  • Kontakt pre médiá: Peter Machajdík, kurátor projektu, tel. 0910 476 544

Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, uvedie v stredu, 28. 6. o 19.00 ďalšiu zo série multimediálnych prezentácií projektu X-ART / KONCERT V GALÉRII. Sopranistka a gitarista budú interpretovať hudbu slovenských autorov (Ľuboš Bernáth, Jevgenij Iršai, Peter Machajdík, Ján Králik) a francúzske piesne z prelomu 19. a 20. storočia (Gabriel Fauré, Erik Satie, Pauline Viardot, Reynaldo Hahn).

Cieľom 3. ročníka projektu X-ART je prezentovať klasickú a experimentálnu hudbu v prepojení na umelecké médiá ako hudba, tanec, výtvarné umenie a performancia, v koncepcii renomovaného hudobníka a skladateľa Petra Machajdíka. V roku 2023 galéria postupne odprezentuje sedem výnimočných produkcií hudobných telies a sólových vystúpení slovenských a zahraničných interpretov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Na stiahnutie program, plagát, TS: https://www.gus.sk/x-art-koncert-v-galerii-piesne-o-laske-chansons-damour-jana-pastorkova-karol-kompas/

 

PROFILY INTERPRETOV

Jana Pastorková študovala spev na Konzervatóriu v Bratislave, na VŠMU a interpretáciu starej hudby na Conservatoire National Supérieur de Musique v Lyone (Marie-Claude Vallin). Zúčastnila sa viacerých interpretačných kurzov v Prahe, Brne, Siene, Périgueux, Brémach a na Bachakademie v Stuttgarte, zameraných prevažne na starú hudbu. Počas štúdií pôsobila ako hosť v Opere SND, Komornej opere, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, kde neskôr bola angažovaná ako sólistka a zároveň spolupracovala s Komornou operou Orfeo  v Brne. V súčasnosti sa venuje koncertnej a pedagogickej činnosti. Repertoár Jany Pastorkovej siaha od 17. storočia po súčasnosť. Premiérovo uvádza skladby slovenských autorov. Spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými ensemblami ako napr. Musica aeterna, Musica Florea, Solamente naturali, La Gambetta, Ars Antiqua Austria, Arte dei Suonatori, Cappella Istropolitana, Slovenský komorný orchester, Štátny komorný orchester Žilina, VENI ensemble, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, a iné. Bola členkou súborov Musick for a While a Ars posoniensis. Realizovala nahrávky pre hudobné vydavateľstvá Musica, LUX media, Slovart records, Ecolio, AP Projekt, Hudobný fond, Vydavateľstvo Slovenského rozhlasu.

Karol Kompas študoval gitaru na Konzervatóriu v Žiline, na VŠMU v Bratislave (prof. J. Zsapka) a na Hudobnej Akadémii v Katowiciach. Doktorát získal na Katedre hudby UKF v Nitre, kde v súčasnosti pôsobí. Učí tiež na Konzervatóriu v Topoľčanoch. Okrem klasickej hudby študoval aj jazz (K. Kováč, M. Zahradník). Získal niekoľko ocenení na interpretačných súťažiach doma ale i v zahraničí, napr. v Londýne, v Krynici v Poľsku. Okrem Slovenska vystupoval na festivaloch v Anglicku, Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Srbsku a Čechách. Ako sólový i komorný hráč spolupracoval s orchestrami ako Veni Ensemble, Musica Aeterna, ZOE orchestra a i.  Je zakladateľom súborov PiaTango Project a Mertz Guitar Duo. Absolvoval niekoľko sérií koncertov s dramaturgiami nazvanými ako „Päť storočí gitary na Slovensku“, „Príbehy argentínskeho tanga“, „Gitarová hudba Argentíny“. V slovenskej alebo svetovej premiére uviedol aj niekoľko diel slovenských autorov (Pavol Krška, Evgeny Irshai, Alexander Döme).

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región.

V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu s aktuálnymi výstavnými konceptmi.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore