Aktuality

Budú novinári niesť zodpovednosť za výroky iných?

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválená Národnou radou Slovenskej republiky, priniesla so sebou niekoľko zmien, ktoré sa však paradoxne v negatívnom poňatí, dotýkajú i tzv. slobodných povolaní, medzi ktorými nájdeme aj novinárov. Snahy o zastavenie šírenia nepravdivých informácií totiž narážajú na mantinely hodnovernosti zdroja, medzi ktorými sa nachádzajú i verejné vyjadrenia mnohých známych osobností. Autorsky činné osoby sa tak nebudú môcť v budúcnosti úplne spoľahnúť na pravdivosť tvrdení, ktoré sú prezentované verejnosti. V prípade ak totiž stavia na dôveryhodnosť myšlienky, môže sa im stať, že i pri najlepšej viere, môžu byť za vyjarenia druhých trestaní. Ako preto majú niektoré osoby vykonávať svoje povolanie, ak si budú musieť ešte dodatočne overovať podané tvrdenia, napríklad politikov, ktorí sa permanentne dožadujú mediálnej pozornosti? Neuplietli preto naši zákonodarcovia bič na niektoré profesie, aby mali tieto pod lepšou kontrolou? Ak už chceli ochrániť spoločnosť pred atakmi konšpiračných či pravdu ohýbajúcich skupín, prečo sa neobrátili práve na tých, ktorí s informáciami pracujú?

Vieme, že s podobnými, narýchlo pripravenými legislatívnymi zmenami sa v posledných týždňoch roztrhlo vrece. Nemôžeme však niesť zodpovednosť za nedopracované legislatívne návrhy našich volených zástupcov a preto sme sa v danej súvislosti obrátili na Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky so žiadosťou o neakceptovanie tejto novely zákona, a to formou jeho nepodpísania. Veríme, že v budúcnosti bude možné s nepravdivými informáciami bojovať nielen efektívne, ale najmä v súlade s takou novelou zákona, ktorá sa bytostne dotýka a neobchádza tých, ktorí tieto informácie vyhľadávajú, spracúvajú a ďalej zverejňujú.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore