Aktuality

Aliancia za rodinu vyzýva JOJ a MUDr. Maroša Rudnaya na ospravedlnenie za šírenie nenávistného hoaxu

Bratislava, 26.6.2023: Slovenská produkčná, a.s., vlastník JOJ na svojom portále plus.noviny.sk zverejnila dňa 24.6.2023 správu s názvom „Na Slovensku sa objavil web, ktorý priamo ohrozuje lekárov. Tabuľa hanby vyzýva na verejný lynč.“ Vlastník portálu nepožiadal formou telefonátu, SMS správou či mailom Alianciu za rodinu ani Antona Chromíka o reakciu, hoci celý článok sa vzťahuje najmä k nim.

Zdrojom tejto správy je status MUDr. Maroša Rudnaya, ktorý šíri nepravdivé a zároveň osočujúce informácie o Aliancii za rodinu a jej predsedovi aj o Andrejovi Ralbovskom. Tento verejný status a správa môže viesť k násiliu voči Aliancii a používa oveľa expresívnejšie slová ako nimi kritizovaná stránka www.potratari.com. O Antonovi Chromíkovi sa vyjadruje dehumanizujúco: „Pán Chromík nie je kresťan. Teda, kresťan asi je. Keby bol iba kresťan a to je celé, proste človek žijúci podľa kresťanských zásad, tak by som ho tu nespomínal. Pán Chromík je ale v prvom rade kresťanský aktivista. Aktivista fanatický, ultrakonzertvatívny, netolerantný, ktorého aktivizmus tak, ako ho vykonáva skôr pripomína osobnú svätú vojnu.”

MUDr. Rudnay začína bombastickou správou, že na „Slovensku sa už robia lynčovacie zoznamy lekárov – konkrétne ide o kauzu potratari.com – niekto založil stránku, kde zverejňuje zoznam “potratárov” – tj. lekárov, ktorí majú podporovať alebo vykonávať potraty.“

Investigatívnym počinom má byť zistenie DNS záznamov, ktorým odhalil, že nefunkčnú doménu www.potratari.sk registrovala spoločnosť Cognit, s. r. o., v ktorej je konateľom Andrej Ralbovský, ktorý je známym aktivistom. Zo spoločných verejných masových akcií Aliancie za rodinu konaných s mnohými ďalšími organizáciami navodzuje mimoriadne úzke prepojenie s Alianciou za rodinu. Podľa jeho názoru je zrejmé, že vlastník domény www.potratari.sk, ktorá je nefunkčná, je aj vlastníkom domény www.potratari.com.

Stanislav Gunčaga uviedol: „MUDr. Rudnay tvrdí, že pracuje pre stránku konšpirátori.sk. Dosť pochybujeme o schopnosti odhaľovať konšpirácie a oveľa viac veríme schopnosti autora konšpirácie tvoriť. DNS je síce mocná zbraň, ale rozum je mocnejšia. Ak niekto založí stránku, ktorá má byť anonymná, prečo by si kupoval stránku s rovnakým názvom, ktorá je dohľadateľná? Doména „com“ sa väčšinou kupuje preto, lebo doména „sk“ nie je voľná. Dôvodom pre takéto nepodarené budovanie spojenia Aliancie za rodinu s pre nás neznámou stránkou www.potratari.com je priehľadná snaha o cancel culture na slovenský spôsob – asi preto meno Antona Chromíka spomína vo svojom statuse najviac zo všetkých až 28-krát.“

Anton Chromík uviedol: „Aliancia za rodinu svoje aktivity vykonávala vždy verejne a nikdy nevyzývala na žiaden lynč voči nikomu, Význam slova lynčovať podľa slovníka znamená nezákonne usmrcovať, usmrtiť alebo (u)týrať. Práve naopak. Vždy sme sa postavili aj proti zabíjaniu a usmrcovaniu vrátane legalizovaného zabíjania nenarodených detí. Vo svojej komunikácii nepoužívame vulgarizmy, nikdy sme nevyzývali na násilie a ani netvoríme projekty s anticenami. Zastávame názor, že mamičkám, ktoré v istých momentoch prežívajú naozaj náročné obdobie neistoty ohľadom budúcnosti alebo zdravia ich nenarodeného dieťatka sa má vždy podávať konštruktívna pomoc. Verejne odmietame násilie voči komukoľvek vrátane osôb, s ktorými nemusíme súhlasiť a nikdy by sme sa neznížili na úroveň MUDr. Rudnaya, ktorý verejne napísal o pánovi Chmelárovi, že „môže byť rád, že dnes je dnes a nie rok 1945, lebo takých heinleinovských vlastizradcov a kolaborantov s ruským fašizmom ako je on, by čakal krátky proces a jutové lano na doske. Takéto vyjadrenia totiž lynčom skutočne zapáchajú.“

Stanislav Gunčaga dodal: „Andrej Ralbovský ani spoločnosť Cognit, s. r. o. podľa informácií, ktoré nám poskytol, neregistrovali a ani nevlastnia stránku www.potratari.com. Tvrdo budované konšpiračné spojenie so stránkou potratari.com sa ukázalo ako osočovanie.“

Vladimír Turenič sa však pýta: „Skutočne vyzývala stránka www.potratari.com na nezákonné usmrcovanie lekárov alebo je tvrdenie o lynči nepravdivé? Vyzývala vôbec k násiliu voči daným lekárom? Obsahovala adresy lekárov, ktoré by mohli použiť osoby k inému nezákonnému konaniu? Ide zhrnutie mediálne známych informácií o verejných názoroch jednotlivých lekárov? “

„Aliancia za rodinu citlivo vníma, že problém podobných stránok s anticenami vrátane stránky homofób roka, či negatívnych statusov na internete, ako bol status MUDr. Rudnaya s množstvom zdieľaní môže vždy predstavovať riziko a vyprovokovať psychicky narušené osoby, ktorých reakcie sú nevypočítateľné.“ dodal Vladimír Turenič.

Anton Chromík radí: „Ak stránka www.potratari.com obsahuje nepravdivé údaje, napríklad ak MUDr. Záhumenský svojich oponentov nenazval lúzou, chátrou, či úbožiakmi určite by sme mu odporúčali brániť sa na súde pre poškodenie dobrého mena.“

Peter Beňa poznamenal: „Súčasťou katolíckej viery chránenej slobodou vierovyznania je jasné morálne odsúdenie potratov. Úmyselné usmrtenie dieťaťa, aj toho nenarodeného, sa nikdy nedá ospravedlniť ako morálne dobrý skutok. Už sa narodilo veľa zdravých detí, ktoré podľa nepravdivého výsledku testu mali byť ťažko zdravotne postihnuté a lekári odporúčali potrat. Zákon je len minimom morálky. Neznamená to, že každý legálny úkon je aj morálne správny či hodný chvály. Nie je! Odsudzujeme vulgarizmy, opilstvo, neveru či zradu priateľstva, hoci tieto činy nie sú zákonom postihované. A snažíme sa takéto činy nepáchať. Nenarodené dieťa sa nestáva človekom podľa toho, či je chcené alebo nechcené a preto každý jeden lekár má právo potrat odmietnuť vykonať. Matky by mali vedieť, ktorí lekári si túto výhradu vo svedomí uplatnili a ktorí nie. Zákon o zdravotnej starostlivosti zakotvil právo na výber lekára a preto je legitímne, aby mamičky vedeli, ktorí lekári vykonávajú potraty a v prípade nepriaznivých výsledkov jej odporučia “choré” dieťa potratiť a ktorí lekári vnímajú snahu o záchranu dieťaťa ako svoje poslanie.“

Aliancia za rodinu a Anton Chromík ako osoba, preto vyzývajú prevádzkovateľa portálu plus.noviny.sk a MUDr. Michala Rudnaya na okamžité odstránenie nepravdivého článku a statusu spolu s verejným ospravedlnením za spôsobenú ujmu na dobrom mene a za zásah do dobrej povesti. Ďalšie právne kroky týkajúce sa spôsobenej škody a nemajetkovej ujmy zváži Aliancia za rodinu po ustálení situácie.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore