Košice

Prehľad podujatí 34. týždeň – 18.08.2023

PONDELOK      Košický samosprávny kraj (KSK)

21. augusta         MMK – Veľká zasadačka,  Trieda SNP 48/A, Košice

9:00                     6. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

 Po zasadnutí bude priestor na individuálny rozhovor s predsedom KSK Rastislavom Trnkom

Viac o programe v pozvánke

pozvánka_6 zasadnutie KSK

a na:

https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=171

__________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si môžete kúpiť členské známky na rok 2023 (+ dlžníci môžu vyrovnať členské aj za predchádzajúce obdobie) – každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.svoju návštevu vopred avizujte na: 0903 845 120.

Členský poplatok môžete zaplatiť momentálne LEN v kancelárii RO SSN

Členovia SSN s trvalým pobytom mimo Košíc uhrádzajú členský poplatok poštovou poukážkou na adresu: Beáta Mačingová, RO SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice. Po úhrade Vám členskú známku okamžite pošlem na adresu bydliska.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DENNÍK   ONKOLOGICKEJ   PACIENTKY

Za zvýhodnenú cenu 10 € si môžete v kancelárii RO SSN Košice kúpiť knihu Denník onkologickej pacientky, ktorú vydali  Liga proti rakovine SR a  košická RO SSN. Autorkou publikácie je RNDr. Mária Zentková, CSc., dlhoročná vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, ktorá nás navždy opustila 19.2.2023 vo veku 58 rokov.

Výťažok z predaja bude použitý na podporu financovania vysokoškolského štúdia syna nebohej autorky Mateja Tadeáša Zentka. Publikácia je (s obchodnou prirážkou) distribuovaná aj cez sieť kníhkupectiev Panta Rhei a Martinus.

 ___________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore