Tlačové správy

Košice 2013 sa predstavili na Slovenskom inštitúte v Prahe

Zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 si pripomenú spolu s pražskými umelcami

Predstaviť Košice ako budúcoročné Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) je jedným cieľov projektu Putujúce mesto, ktorý v  strednej Európe propaguje značku Košice 2013. V Prahe ho predstavili na pôde Slovenského inštútitu  5. a 6. septembra 2012.  

„Košice boli a sú na kultúrnej mape Európy. My sa usilujeme zviditeľniť a posilniť ich postavenie na medzinárodnej scéne, najmä v širšom stredoeurópskom priestore medzi Berlínom, Budapešťou, Viedňou, Prahou, Krakovom a Ľvovom,“  priblížil zámer umelecký riaditeľ neziskovej organizácie Košice 2013 Vladimír Beskid.  Košice môžu podľa neho zohrať dôležitú úlohu v prehlbovaní vzájomnej komunikácie medzi kultúrami aj pri konfrontácií súčasného umenia. „Máme záujem doviesť špičkové európske umenie do Košíc, ale aj to ´naše´ spropagovať za hranicami a vytvoriť istý komunikačný kanál, ktorý by mohol fungovať aj potom, ako sa naša misia v roku 2013 skončí,“ dodal.

Košice 2013 sa v Prahe predstavili dvojdňovým obrazovo-slovným programom. Literárny večer, nazvaný Čím je pre Prahu Kafka, tým je Márai pre Košice, bol venovaný dielu svetoznámeho spisovateľa, košického rodáka Sándora Máraiho. Výberom úryvkov z jeho kníh potešili publikum slovenskí herci Szidi Tobias a Peter Havasi, v druhej  časti košický básnik Dalimir Stano prezentoval mladý časopis súčasnej literatúry a umenia ENTER, podporovaný projektom Košice 2013. V Galérii SIovenského inštitútu sa uskutočnila aj vernisáž, na ktorej Vladimír Beskid predstavil svojimi očami výtvarníka Dušana Zahoranského. „Jeho aktuálna výstava, ktorá potrvá mesiac, pracuje so slovom, symbolikou, s textom a kontextom. Zahoranský dôverne pozná košické prostredie a považujeme ho za dôležitú postavu nielen slovenskej, ale aj českej výtvarnej scény. Teší nás, že bude súčasťou aj ďalších našich projektov v roku 2013,“ dodal V. Beskid.

Umelecký riaditeľ  n. o. Košice 2013 predstavil pred médiami aj programovú skladbu  projektu. Tvoria ho kľúčové podujatia, ktorých je 25 a majú národnú a európsku dimenziu, približne 60 významných podujatí a asi 300 sprievodných podujatí menšieho rozsahu, ktoré realizujú zväčša spolupracujúce subjekty, kultúrni operátori a občianske združenia. Umelecký a kultúrny program Košice 2013 siaha od medzinárodnej úrovne, cez národnú až po lokálnu scénu. Koncepcia programovej štruktúry nestojí len na jednorazových kultúrnych podujatiach v roku 2013. „Jej hlavným cieľom je naštartovať proces dlhodobého rozvoja a stimulujúcich podmienok pre kultúrnych operátorov v celom regióne, podporovať medzinárodné partnerstvá a nové tvorivé iniciatívy, ktoré majú šancu na perspektívnu, dlhodobú existenciu,“ doplnil vedúci sekcie rozvojových projektov n. o. Košice 2013 Jakub Urik. Vďaka tomuto prístupu majú podľa neho Košice príležitosť začať rozvíjať kreatívnu ekonomiku a postupne sa transformovať z industriálneho na kreatívne mesto. V konečnom dôsledku to do budúcna pre východ krajiny môže znamenať rýchlejší ekonomický rast a viac pracovných príležitostí. Z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR bolo na realizáciu kultúrneho programu v roku 2012 vyčlenených 3,32 mil. eur a rovnaká suma je vyčlenená aj pre rok 2013. Mesto Košice prispelo na chod organizácie v roku 2012 sumou 1 mil. eur a podobnú sumu plánuje vyčleniť aj v budúcoročnom rozpočte.

Praha, ako hlavné mesto bývalého Československa, výrazne ovplyvnila rozvoj východoslovenskej metropoly a dodnes medzi Košicami a Prahou prebieha intenzívny kultúrny dialóg. Potvrdzuje to aj galakoncert Dve v jednom (alebo Dve mestá, jeden koncert), ktorým si už túto sobotu (8. 9. 2012) v Košiciach pripomenú štvrté výročie získania titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Na Hlavnej ulici sa na jednom pódiu stretnú Dan Bárta   so skupinou Illustratosphere, J.A.R., Jiří Stivín, Štátna filharmónia Košice a Katka Koščová. Výnimočné spojenie klasickej hudby, džezu, funku a šansónu prinesie 2,5 hodinový kvalitý program, počas ktorého sa na pódiu vystrieda až 80 hudobníkov z Košíc a z  Prahy. „Spoločným koncertom chceme posilniť umeleckú spoluprácu Európskych hlavných miest kultúry – bývalého, ktorým bola Praha v roku 2000, budúceho, ktorým budú v roku 2013 Košice a v neposlednom rade aj Plzne, ktorej kandidatúru významne podporoval práve Dan Bárta a ktorá prevezme štafetu lídrov európskych miest kultúry v roku 2015,“  konštatoval   V. Beskid.

Nezastupiteľnú úlohu pri propagácii Slovenska a aktuálne aj Košíc, plní v Českej republike Slovenský inštitút v Prahe.  Vďaka jeho riaditeľovi Ladislavovi Snopkovi, ktorý prijal úlohu ambasádora projektu, sa bude môcť s Košicami postupne zoznámiť aj česká verejnosť.  Okrem iného prostredníctvom putujúcej výstavy po riadniciach miest a rôznych verejných priestranstvách. Mimoriadne zaujímavo sa v budúcom roku črtá spolupráca s Galériou Avoid v priestoroch bývalých skladov na náplavke a v prístavisku na Rašínovom nábreží v Prahe. Košice svojou historickou aj kultúrnou identitou doĺňajú kultúrny rozmer Slovenska o jedno európske multikultúrne prostredie, ktoré vždy dokázalo žiť svojim životom. Napriek tomu, že sa nachádzajú na samom ´okraji´ západoeurópskej civilizácie, veď najvýchodnejšie položená gotická katedrála je práve v Košiciach,“ uviedol riaditeľ  Slovenského inštitútu Ladislav Snopko.  Ako s úsmevom dodal,  v neposlednom rade, pre neho osobne, je dobrým dôvodom podpory Košíc ako EHMK fakt, že sa v Košiciach narodil a bol pokrstený práve v spomínanej katedrále – Dóme sv. Alžbety. Hoci je Tatranec.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore