Tlačové správy

Maturanti, vyskúšajte si štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach!

Dekanka Renáta Panocová: „Naším zámerom je posilniť pozície fakulty v rámci regiónu, aby bola pre študentov z východného Slovenska prvou voľbou“

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., pozýva študentky a študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií, ich vyučujúcich, rodičov a širokú verejnosť na Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý sa uskutoční v piatok 9. februára 2024 v čase od 9.00 hod. v areáli fakulty na Moyzesovej 9 v historickom centre mesta Košice.

Cieľom podujatia je poskytnúť maturantom a ich rodičom a pedagógom informácie z prvej ruky, aby si mohli vytvoriť reálny obraz nielen o možnostiach štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ, ale aj o nárokoch, ktoré sú na študentov kladené, a tiež o uplatnení sa na trhu práce po skončení štúdia.

Pripravené sú príťažlivé prezentácie jednotlivých študijných programov – angličtiny, filozofie, francúzštiny, histórie, latinčiny, masmediálnych štúdií, nemčiny, politológie, psychológie, slovenčiny, sociálnej práce či učiteľstva. Popri tradičných formách prezentácie sa záujemcovia o štúdium môžu tešiť aj na tvorivé dielne, zábavné kvízy a testy, logické hádanky alebo na projekcie krátkych filmov.

Zámerom vedenia Filozofickej fakulty UPJŠ je posilniť pozície fakulty v rámci regiónu, aby bola pre študentov z východného Slovenska prvou voľbou,“ uviedla dekanka FF UPJŠ prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.

Rozhodli sme sa pre kontaktový a zážitkový charakter dňa otvorených dverí. Uchádzači si môžu pozrieť naše moderné výučbové priestory, laboratóriá, stretnúť sa s aktuálnymi študentmi fakulty, získať odpovede na svoje otázky a doslova zažiť na vlastnej koži štúdium na našej fakulte,“ doplnila prodekanka pre pedagogickú činnosť doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.

Záujemcovia o štúdium sa budú môcť stretnúť aj s lektorkou zo spoločnosti SCIO, ktorá organizuje národné porovnávacie skúšky doplňujúce alebo nahradzujúce prijímacie skúšky na vysoké školy – k dispozícii budú ukážkové testy všeobecných študijných predpokladov a uchádzači sa budú môcť opýtať na všetko, čo ich zaujíma v súvislosti s testovaním.

Kompletný program Dňa otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka bezmála sto študijných programov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia a sedem programov doktorandského stupňa štúdia. Podporuje zahraničné mobility študentov a učiteľov – má zmluvy s viac ako 100 univerzitami z 27 krajín. Fakultu tvorí 11 katedier a centrum jazykovej prípravy, ktoré pôsobia v zrekonštruovanom kampuse v historickom centre mesta Košice – tvorí ho komplex stavieb pomenovaných po starogréckych filozofoch (budovy Aristoteles, Sokrates a Platón). Časť praktickej výučby sa realizuje v špecializovaných laboratóriách – v psychologickom a pedagogickom laboratóriu, v tlmočníckom a jazykovom laboratóriu, v televíznom a filmovom štúdiu a v laboratóriu experimentálnej fonetiky a komunikácie. Na voľnočasové aktivity študentov slúži budova Minerva s kaviarňou a spoločenskou sálou. Súčasťou areálu je aj Filozofická knižnica UPJŠ umiestnená v budove Gutenberg.

Záujemcom o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ je popri oficiálnej webovej stránke k dispozícii aj špeciálna webová stránka, na ktorej nájdu všetky dôležité informácie.

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore