Tlačové správy

Začalo sa prihlasovanie do Logickej olympiády pre najmenších

Organizátori ohlásili spustenie registrácie do 9. ročníka Logickej olympiády pre najmenších. Jej cieľom je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré budú predškoláci potrebovať pri vstupe do školy. Registrácia do súťaže, ktorá je určená predškolákom zo slovenských, ale aj českých materských škôl, sa začala 28. februára a potrvá do 30. apríla 2024.

Súťaž Logická olympiáda pre najmenších podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove a mesto Prešov. „Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky,“ priblížil Ľuboš Lukáč, externý spolupracovník PF PU a učiteľ intelektovo nadaných žiakov.

Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky. „Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno aj netradične a svoje riešenie, výsledok, aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa,“  ozrejmil Lukáč, ktorý je zároveň jedným z odborných garantov súťaže.

Olympiáda bude prebiehať v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. Registrované materské školy dostanú od organizátorov zdarma testovací súbor ôsmych logických úloh a na konci súťaže taktiež diplom pre každé dieťa o absolvovaní logickej olympiády.

Podľa organizátorov je o olympiádu z roka na rok vyšší záujem. Vlani sa do 8. ročníka súťaže prihlásilo o takmer 1200 detí viac ako rok predtým. Stúpol aj počet zaregistrovaných materských škôl z 331 na 344, čo bolo v histórii súťaže doposiaľ najviac.

Registrácia detí do olympiády je úlohou materských škôl, ktoré tak musia urobiť prostredníctvom online formulára, zverejneného na webovej stránke www.logickaolympiada.sk. Testovací súbor organizátori zasielajú školským koordinátorom od 8. mája 2024.

Pedagogická fakulta PU sa už niekoľko rokov významnou mierou podieľa na rôznych projektoch a aktivitách určených nadaným žiakom. Patrí medzi spoluorganizátorov Logickej olympiády nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií. Každoročne organizuje odborný seminár Rozumieme nadaným, určený odborným a pedagogickým zamestnancom škôl a poradenských zariadení, rodičom detí a študentom vysokých škôl.

Anna Polačková, hovorkyňa PU

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore