Tlačové správy

Veľkonočný koncert pod taktovkou Zbyňka Müllera

Utíšiť sa, duchovne pookriať a naladiť sa na nadchádzajúce sviatky. Štátna filharmónia Košice pozýva na svoj Veľkonočný koncert. Slávnostný večer prinesie klenot svetovej klasickej hudobnej literatúry – dielo Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži od Josepha Haydna. Veľkonočný koncert v interpretácii orchestra ŠFK pod vedením Zbyňka Müllera si návštevníci vychutnajú vo štvrtok 21. marca 2024 o 19:00 v Dome umenia. Podujatiu z abonentného cyklu B predchádzajú verejná generálka o 10:00 a predkoncertné stretnutie o 18:00, ktoré bude opäť plné zaujímavostí o diele a skladateľovi.

Zbyněk Müller je hlavným hosťujúcim dirigentom Štátnej filharmónie Košice a zároveň hudobným riaditeľom opery v Divadle F. X. Šaldu v Liberci i dirigentom Opery Národného divadla Praha. ŠFK si na Veľkonočný koncert pripravila skladbu Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži. Toto prekrásne a majestátne dielo vníma Zbyněk Müller aj ako intímne: Pro někoho může být těžké představit si, že je něco majestátní a zároveň intimní, to je charakteristika poněkud ambivalentní. Toto pozoruhodné dílo ovšem skutečně zahrnuje obě tyto výrazové polohy, což ale přesně odpovídá zhudebněné tematice. Kristus na kříži je téma svým významem a velikostí Spasitele vpravdě majestátní a v orchestru prezentované i v malém obsazení náležitými dynamikami i charakterem, např. již úvodní takty mohou svojí rytmickou úderností evokovat zatloukané hřeby… Zároveň jsou tyto plochy vystřídány hudbou intimní, která v některých částech zcela převažuje. V tom ztišení tak dostane prostor milost, smíření, modlitba.“

Zbyněk Müller a ŠfK        Foto: Jakub Šimoňák

Klenot hudobnej literatúry

Orchestrálnu skladbu Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži si u Josepha Haydna v roku 1786 pre pobožnosť Veľkého piatku objednala cirkevná obec v Oratoriu de la Santa Cueva v španielskom meste Cádiz. Ide o jedno z najosobitejších hudobných diel obdobia osvietenstva. Aj po vyše dvesto rokoch je duchovné posolstvo tohto diela i expresívna sila rovnako uchvacujúca a sugestívna ako v dobe jeho vzniku. Je to vďaka Haydnovej schopnosti, ako dokázal uchopiť obsah textu evanjelií a skĺbiť poetickú i hudobnú symboliku do fascinujúceho celku. Pomocou relatívne jednoduchých hudobných prostriedkov dosahuje nesmierne napätie a dramatické prvky plynulo strieda s okamihmi tichej radosti subtílnych harmonických línií a priam nebeskej čistoty. Haydn popísal svoju víziu diela: „V každej časti diela som sa snažil vyjadriť obsah textu výlučne prostredníctvom inštrumentálnej hudby tak, aby zapôsobila čo najhlbším dojmom na každého poslucháča.“ Pozoruhodné dielo sa okamžite zaradilo medzi klenoty svetovej klasickej hudobnej literatúry.

VEĽKONOČNÝ KONCERT z abonentného cyklu B sa uskutoční vo štvrtok 21. marca 2024 o 19:00 v Dome umenia. Cena vstupného je 12/10/8 € – zľavnené 9/7/5 € – lóža 16 €. Vstupenky na podujatia Štátnej filharmónie Košice sú v predaji aj so zľavami vo vstupenkovej pokladnici Domu umenia od pondelka do štvrtka (10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00) a hodinu pred podujatím. Vstupenky sú v predaji aj online na webe Štátnej filharmónie Košice www.sfk.sk alebo cez link https://program-sfk.colosseum.eu/. Zľavy je možné uplatniť aj pri online nákupe.

Kontakt pre médiá:
Lucia Radzová, PR manažérka ŠFK
+ 421 918 802 101, lucia.radzova@sfk.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore