Správy SSN

Novinárska cena krajín V4

Slovenský syndikát novinárov sa zapojil do projektu krajín V4, v rámci ktorého bude vyhlásená súťaž „Visegrad Local Press Award“ – Novinárska cena krajín V4. Na projekte sa zúčastňujú Nadácia Press klub z Poľska, Syndikát novinářů České republiky, Asociácia maďarských novinárov (Magyar Újságírók Országos Szövetségé – MÚOSZ) a Slovenský syndikát novinárov.

Do súťaže sa môžu zapojiť novinári z krajín V4 v kategóriách printových médií a novinárskej fotografie na témy:
– vnútropolitické udalosti a inštitúcie
– ekonomika a podnikanie
– reportáže zamerané na sociálne, etnické a menšinové témy
– umenie
– história
– kultúra
– národné tradície
– členstvo v EÚ
– spolupráca v rámci V4

Príspevky prihlásené do súťaže mali byť publikované v rokoch 2010 – 2012 v printových médiách alebo na internete. Do súťaže môžu prihlásiť svoje príspevky aj autori blogov.
Tlačová konferencia k vyhláseniu súťaže sa uskutoční v piatok 25. januára 2013 o 14:00 hod. na 1. poschodí v Dome novinárov, Župné nám. 7, Bratislava.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore