Tlačové správy

Veľká otváracia show: Užitočné informácie a odporúčania pre verejnosť

Tieto pokyny a informácie sa vzťahujú k časti Otváracieho ceremoniálu, ktorá sa pod názvom Veľká otváracia show/Grand Opening Show uskutoční pri Dolnej bráne v nedeľu 20. januára 2013 od 18:00 hod. do 19,30 hod.

 • Na miesto konania Veľkej otváracej show sa vydajte s primeraným časovým predstihom.
 • Pre divákov sú pripravené štyri označené sektory, ktoré budú v prípade naplnenia postupne uzatvárané.
 • Vďaka veľkoplošným obrazovkám budete môcť program pohodlne sledovať i po zaplnení sektorov,  ležiacich najbližšie k pódiu. Na veľkoplošných obrazovkách bude od 16:00 hod. prenášaný slávnostný galaprogram, spojený s privítaním zahraničných a domácich hostí – Oficiálne otvorenie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 v Štátnom divadle.
 • Využite prednostne dopravu MHD, ktorá bude v nedeľu 20. januára bezplatná.
 • Obmedzenia sa dotknú iba v nevyhnutnej miere osobnej automobilovej dopravy a prepravy MHD v okolí historického centra mesta.
 • Do priestoru Veľkej otváracej show na Dolnej bráne je najlepšie prichádzať zo smeru od Námestia osloboditeľov.
 • Vjazd automobilov do historického centra mesta bude v nedeľu 20. januára od 13:00 hod. povolený iba rezidentom.
 • Ak sa predsa rozhodnete pre cestu autom, využite prednostne postupne parkoviská Aupark, Steel Arena, Cassovar, Galéria, parkoviská pri Železničnej stanici a Hotelovej akadémii.
 • Ak to nie je nevyhnutné, neprichádzajte do priestoru Dolnej brány zo severu po Hlavnej ulici od Štátneho divadla a Dómu.
 • Chodníky po bokoch Dolnej brány musia ostať priechodné pre pohyb návštevníkov a prípadný prístup zdravotných a organizačných zložiek. Nezostávajte na nich stáť, aby ste sledovali program.
 • V čase ohňostroja bude z dôvodu bezpečnosti návštevníkov obmedzený pohyb verejnosti v časti Hlavnej ulice po nevyhnutnú dobu.
 • V mieste konania bude znížená úroveň verejného osvetlenia pre dosiahnutie svetelných efektov programu.
 • V prípade zdravotných problémov oslovte najbližšieho usporiadateľa. Na Vrátnej a Roosweltovej ulici budú k dispozícii vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci. V priestore sa budú pohybovať tímy Červeného kríža.
 • Riaďte sa pokynmi usporiadateľov. Prijaté opatrenia sledujú najmä bezpečnosť návštevníkov.
 • Pre detailne informácie, mapy a obchádzkové trasy navštívte www.kosice2013.sk/oc
 • Ďakujeme a tešíme sa na vás v nedeľu  20. januára 2013 na Hlavnej ulici.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore