Prehľad udalostí

Prehľad podujatí na 15. týždeň – 5.4. 2013

TB  JE  ZRUŠENÁ !!!

PONDELOK             Liga proti rakovine (LPR)

8. apríla                      Slovenské technické múzeum, Hlavná  88, Košice

10:00                         Téma TB: Deň narcisov (12. 4. 2013)                                    

              Hostia TB:

  •  Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. – predsedníčka LPR – pobočka Košice
  • Mgr. Ján Melich námestník pre marketing STM
  • Dr. Róbert Pollák – riaditeľ Východoslovenského múzea
  • pracovníci Východoslovenskej galérie 
  • zástupcovia Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach

 ___________________________________________________________________________

 STREDA                   Štátne divadlo Košice (ŠD)

10. apríla                   Cavearia Theatru – Malá scéna ŠD, Košice

9:00                            Téma TB:

                                       Pripravovaná premiéra drámy Mariša

              Hostia TB:

  •  József Czajlik – režisér
  •  Martin Gazdík – dramaturg
  •  herci Tatiana Poláková, Peter Cibula a František Balog

___________________________________________________________________________

INÉ

VEDECKÁ  KAVIAREŇ – PARAZITY  OKOLO  NÁS

Utorok 9. apríla 2013 o 18:00 hod., Výmenník SPOTs, Brigádnická ulica, Košice – Vedecká kaviareň na tému: „Parazity okolo nás“. Z prednášky RNDr. Ingrid Papajovej, PhD. z Parazitologického ústavu SAV sa dozviete viac o závažnom ochorení – larválnej toxokaróze,  o pôvodcovi tejto choroby a nebezpečenstvách, ktoré striehnu v pieskoviskách, ako aj o tom, ako sa pred tým všetkým chrániť.

 – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

JUBILUJÚCI  PARAZITOLOGICKÝ  ÚSTAV  SAV 

Piatok 12. apríla 2013 o 13:00 hod., Inštitút vzdelávania  veterinárnych lekárov, Podhradová,  Košice – odborný seminár  pri príležitosti 60. výročia založenia Parazitologického ústavu SAV a životného jubilea jeho riaditeľa a popredného slovenského parazitológa doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc.

– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TAJOMSTVÁ  KOVÁČSKEJ  ULICE

Sobota 6. apríla a nedeľa 7. apríla 2013 – Potulky mestom Košice na tému: „Tajomstvá Kováčskej  ulice“. Stanica konských dostavníkov, hasičská stanica, Vysoká škola technická… – tieto i mnohé ďalšie zaujímavosti sa nachádzali na Kováčskej ulici. Vstúpime do unikátnej galérie maliara, ktorý kreslil oboma rukami naraz, na Právnickú fakultu, aj do budovy gymnázia. Uvidíte indickú reštauráciu, rozprávku na stene, boha Merkúra, starobylú remeselnícku dielňu a plynové lampy. S M. Kolcunom v tradičných sobotňajších časoch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00 (po slovensky a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky so Z. Balassom. V nedeľu (7. apríla) sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky. B. Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 13:00 a 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. Začiatok pred Štátnou vedeckou knižnicou.

___________________________________________________________________________

OZNAM

BLÍŽI  SA  UZÁVIERKA  NOVINÁRSKEJ  SÚŤAŽE   VSL.  REGIÓNU

Regionálna organizácia SSN Košice (RO SSN) v spolupráci s Literárnym fondom (LITFOND) – sekciou pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú už 18. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2012. Každý autor môže do 16. apríla 2013 poslať najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2012. Súťaž je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické, beletristické žánre a  novinársku fotografiu. Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna v Košiciach.  

Prihláška a Štatút na http://www.ssn.sk/category/regiony/kosice/.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore