Blog

Markíza prepáč, ale toto sa nerobí!!!

Desiatky statusov na Facebooku, niekoľko odvážnych blogov či kampaň
proti médiám… Máme sa ešte čudovať ostrým názorom zo strany
televíznych divákov? Poviem vám aj svoj názor, dnes beriem do ruky
„transparent“ a hlasno vystupujem proti reláciám ako Farma, Hotel
Paradise, či Farmár hľadá ženu. Nemienim sa ako normálny občan
Slovenskej republiky pozerať na odpad, ktorý v konečnom dôsledku
ovplyvňuje správanie detí, mladistvých či mládeže…
Slovenské médiá radikálne klesli v očiach divákov!
To čo sa niekedy nazývalo odvaha je dnes drzosť, aká nepozná svoje
hranice. Kým niekedy bol prehrešok vysielať v televízii „nevinný akt
bozkávania sa“, dnes sa sexuálne radovánky, či porno bez problémov
pravidelne objavuje na obrazovkách v hlavnom vysielacom čase. Myslím, že
nemusím veľa hovoriť a stačí ak vám napoviem, aby ste si dnes zapli o
20:30 Markízu a pozreli Farmu. „Nevinná myšlienka“ ukázať Slovensku čo
to znamená farmárčiť, starať sa o dobytok či svoju chalupu sa zmenila
doslova na reality show plnú intríg, vulgarizmov, či degradovania
ľudskej bytosti.
Ako si niekto môže dovoliť vysielať progres nerešpektovania ľudskej
dôstojnosti?? Šikanu?? Sexuálne zábery? Situácie a konflikty, ktoré
smerujú k verejnému podnecovaniu porušovania zákonov? K vedeniu
priestupkov a trestných činov?
Pýtam sa preto ešte raz! Kde je teraz Rada pre vysielanie a retransmisiu
a čo robí?? Pozerá Farmu?? Tak prečo nezasiahne?? Otvorene dnes týmto
listom vyzývam Radu pre vysielanie a retransmisiu spolu s televíziou
Markíza a s televíziou JOJ! Zároveň tento list oficiálne posielam TV
Markíza, TV Joj a RVR:

Vážené médiá, milá Televízia Markíza, Televízia JOJ a Rada pre
vysielanie a retransmisiu, moje meno je Jaroslav Dodok som študentom
Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici a mám 17 rokov. Je to už 11-ty
rok, ktorý som strávil v škole, kde ma učitelia vzdelávali a
vychovávali. Keď som klamal, alebo čo i len raz sa vulgárne osočil na
svojich spolužiakov, okamžite som dostal výchovné opatrenie, či už zápis
v klasifikačnom zázname, alebo dokonca pokarhanie. Musel som sa chovať
tak, ako sa má a neporušovať základné ľudské práva a slobody ostatných.
Dnes som si však zapol televíziu a rozmýšľam, na čo mi tých 11 rokov v
škole vôbec bolo!
Tento list som sa vám rozhodol zaslať z toho dôvodu, že už sa nemôžem
pozerať na to, čo vysielate vo vašich televíznych programoch. Hanbím sa
za niektoré slovenské médiá a za ľudí, ktorí ich znehodnocujú, ničia a
menia na prostriedky, vďaka ktorým zveľaďujú svoj biznis. Nemám nič
proti podnikaniu, dokonca sa o biznis sám aj zaujímam, ale rázne
odmietam profitovať na ľudskej hlúposti, vulgarizmoch, aférach a intrigách.
Váš spôsob, ktorým ste sa rozhodli prilákať k sebe divákov je
neakceptovateľný, nemorálny a neetický. Preto vás vyzývam, nájdite vo
svojich vreckách zodpovednosť a zastavte to, čo vidí 15-násť ročný
študent dnes vo večerných hodinách na televíznych obrazovkách. Mojim
cieľom nie je zmiesť zo stola vaše televízne formáty, ale zabrániť
negatívnemu vplyvu na diváka, teda v tomto prípade mladého človeka,
ktorý sa vo veku 14-18 rokov formuje a berie si príklady z okolia.
Som novinár a šéfredaktor spravodajského portálu Student24.sk, ale nikdy
by som si nedovolil robiť zo spravodajstva takýto nemorálny bulvár,
nedovolil by som si ani robiť z čitateľa panáčika na špagátiku a už
vôbec by som sa mu nesnažil pokaziť jeho budúcnosť.
Aby to nevyzeralo ako útok na vaše médiá, musím priznať, že som
favoritom hneď niekoľkých vašich relácií a podporujem zodpovednú a
slušnú prácu vášho tímu. Zároveň však rázne odmietam vaše správanie
prostredníctvom týchto reality show a dávam do pozornosti Etický kódex
novinára, ktorý neobsahuje len záväzné pravidlá správania novinára, ale
stanovuje aj návod pre ostatných profesionálov, ktorí sa podieľajú na
tvorbe mediálnych obsahov v televíziách.
Zároveň vyzývam Radu pre retransmisiu, aby rovnako zodpovedne vykonávala
svoju prácu a nezatvárala oči pred tým, čo vidí v televíziách…

S pozdravom,
váš pozorný divák Jaroslav Dodok

Komentáre

komentárov

1 Comment

1 Comment

  1. Jano z Duba

    16. marca 2014 at 18:26

    Oné. Mladý má pravdu.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore