Tlačové správy

Nová kniha z histórie Poľova

Literárna spoločnosť Pravé orechové oživila historické príbehy Poľova, mestskej časti Košíc.

Všetkým milovníkom regionálnych dejín a príbehov napísaných na základe  skutočných historických udalostí je určená kniha Poľovské poviedky, ktorej verejná prezentácia sa uskutoční v nedeľu  15. septembra 2013 o 15:00 hod. pred Kultúrnym domom v košickej mestskej časti Poľov, kde sídli aj miestny úrad MČ. Tam bude vložený a zamurovaný jeden exemplár novej knihy ako pamiatka pre ďalšie generácie. 

Kniha vyšla vo vydavateľstve Vienala a prezentuje Poľov prostredníctvom desiatich poviedok z rôznych dejinných období. Každé z diel vykresľuje osudy ľudí, ktorí síce nikdy netvorili dejiny, ale dôsledky všetkých historických zmien sa ich bezprostredne dotýkali.  Autormi sú spisovatelia z Literárnej spoločnosti Pravé orechové – Slavomír Szabó, Soňa Jakešová a Ľubica Andrásiová. V poradí ide už o dvanástu knihu z ich autorskej dielne. Poviedky dopĺňajú atmosférické ilustrácie Jany Šlosárovej.  

V tomto roku si pripomíname 765. výročie od prvej písomnej zmienky o existencii Poľova. Vyše tridsať generácií Poľovčanov sa stalo svedkami mnohých udalostí, ktoré sa ďalej tradovali z generácie na generáciu ústnym podaním. Od čias masívneho rozšírenia televízie sa príbehy prestali tradovať a poznajú ich už len tí najstarší. Preto sme v spolupráci so spisovateľmi spomienky zozbierali a nechali ich literárne spracovať do poviedok. Verím, že sme týmto zachránili nielen určitú časť našej histórie, ale zároveň vzniklo literárne dielo, ktoré dokáže zaujať čitateľov bez ohľadu na to, či v Poľove niekedy boli alebo nie,povedala starostka Mgr. Mária Birošová.

Poľovské poviedky zahŕňajú príbehy o dejinných zlomoch, ako bola napríklad II. svetová vojna, ale približujú tiež rôzne povery a magické rituály, ktoré sa v minulosti praktizovali na slovenskom vidieku. Časovo najmladší príbeh je z päťdesiatych rokov 20. storočia, keď sa obyvatelia Poľova vzbúrili a s vidlami a lopatami bránili štátnej bezpečnosti zatknúť ich kňaza.

„Takmer rok sme navštevovali Poľov a počúvali rozprávania,  z ktorých sme vybrali desať najzaujímavejších. Mnohé detaily sme museli konzultovať s historikmi a etnografmi. Beletria dokáže na konkrétnych príkladoch poukázať na spôsob myslenia, hierarchiu hodnôt, či odraz dejinotvorných zlomov vo vnútornom svete ľudí, ktorí tu žili pred nami. A dobrý príbeh dokáže čitateľa zaujať bez ohľadu na to, či sa odohral v Poľove alebo v Los Angeles. Nie je to teda kniha určená len Poľovčanom“ uviedol predseda Literárnej spoločnosti Slavomír Szabó.

Literárna spoločnosť Pravé orechové je občianske združenie spisovateľov z Košíc. Autori tvoria beletriu na základe pamäte ľudu a archívnych materiálov. Spoločnosť vznikla v roku 2001, Poľovské poviedky je ich dvanásta kniha.

Poľov je mestskou časťou mesta Košice. Ako samostatná historická obec však jestvoval už od roku 1248. Má stále vidiecky charakter a v súčasnosti tu žije približne 1 100 obyvateľov.

Kontakt: Slavomír Szabó, L.S. Pravé orechové, 0907 913 464

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore