Tlačové správy

Kandidátne listiny sa budú dať podať aj v sobotu 28. septembra 2013

V pondelok 30. septembra 2013 o polnoci vyprší lehota na podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja. V snahe vyjsť v ústrety všetkým kandidátom, bude Úrad KSK, kde sídli zapisovateľka Volebnej komisie KSK, otvorený aj v sobotu 28. septembra 2013 v čase od 8:00 do 16:00 hodiny.

Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a kandidátne listiny pre voľby predsedu samosprávneho kraja doručujú zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja. Predseda KSK vymenoval za zapisovateľku Volebnej komisie KSK JUDr. Melániu Kolesárovú. Kandidátne listiny pre voľby do Zastupiteľstva KSK môžu podávať osobitne za každý volebný obvod politické strany, politické hnutia alebo ich koalície prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislí kandidáti osobne. Obdobne je to aj v prípade kandidátnych listín pre voľby predsedu KSK. Kandidátne listiny sa doručujú v dvoch rovnopisoch najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, teda do 30. septembra 2013, zapisovateľke volebnej komisie KSK na Úrade KSK na Námestie Maratónu mieru 1 v Košiciach. V pracovných dňoch v pondelok až štvrtok od 8:00 do 15:30 hod. a v piatok od 8:00 do 12:00 hodiny. Posledný deň lehoty, v pondelok 30. septembra 2013, od 8:00 až do 24:00 hodiny.

Pre voľby do Zastupiteľstva KSK môže podávať kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie alebo ich koalícia a nezávislí kandidáti. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi volebného obvodu aspoň v počte 400 podpisov. Podobne je to pre voľby predsedu KSK. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je však petícia podpísaná voličmi volebného obvodu aspoň v počte 1000 podpisov.

Zuzana Bobriková
hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja
Tel.:            055 72 68 128      Mobil:       0918 766 001
E-mail:   zuzana.bobrikova@vucke.sk
www.vucke.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore