Tlačové správy

Úspešne riešime problémy Lunika IX prostredníctvom informačných technológií

Opatrenia mesta na sídlisku Lunik IX začínajú prinášať ovocie. Jesenný medzinárodný kongres ITAPA rozhodol o udelení špeciálneho uznania a cene ITAPA 2013 za projekt automatizovaného predplatného systému na dodávku elektriny na Luniku IX mestu Košice, ktorého cieľom bolo napomôcť riešeniu problémov s neplatičmi na sídlisku prostredníctvom informačných technológií.

Podstatou projektu je umožnenie zakúpenia presne požadovaného množstva elektriny. Po zaevidovaní platby systém následne automaticky na diaľku zapne odber elektriny a po vyčerpaní predplateného množstva ho jednoducho vypne. Systém tiež sofistikovane sleduje či nedochádza k čiernemu odberu. Odberatelia tiež môžu na internete sledovať svoju dennú spotrebu a optimalizovať svoje správanie. Projekt mal veľmi pozitívny efekt na odberateľov. Po jeho zavedení sa rýchlo zvýšila finančná disciplína a väčšina odberateľov platí elektrinu pravidelne a v predstihu. Počas doby 9 mesiacov od zavedenia projektu nedošlo k ani jednému pokusu o čierny odber, alebo poškodeniu elektromerov. Navyše sa zaradenia do projektu začali domáhať aj obyvatelia Lunika IX, ktorí zatiaľ neboli do neho zapojení.

Mesto Košice realizovalo tento projekt prostredníctvom Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. „Už niekoľko rokov sa snažíme znížiť mieru nedoplatkov na sídlisku rôznymi spôsobmi. Rozhodnutie o automatickom predplatnom systéme na dodávku elektrickej energie na sídlisku Lunik IX patrí s určitosťou medzi najefektívnejšie,“ komentoval ocenenie technický riaditeľ podniku Martin Paška.

„Ukazuje sa, že doterajší postoj mesta: pravidlá musia platiť pre všetkých,  je správna cesta. Prinášame inovatívne riešenia dlhoročných problémov bez ukracovania slušných občanov mesta Košice. Na druhej strane, dávame šancu tým obyvateľom Lunika IX, ktorí si ju zaslúžia,“ zdôraznil primátor mesta Košice Richard Raši.

KONTAKT:

hovorkyňa mesta Košice PhDr.Martina Urik Viktorínová, M.A. +421 918 937 372,     martina.viktorinova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore