Tlačové správy

KOMÉTY – Ozdoby či hrozby z neba?

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, a Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenia  Košického samosprávneho kraja, organizujú spoločne pre širokú verejnosť dňa v stredu 27. novembra 2013 o 17:00 hod v priestoroch knižnice na ul. Lipová č. 3 podujatie pod názvom KOMÉTY – ozdoby či hrozby z neba. Príbeh kométy C/2012 S1 ISON a iných krás oblohy uvedie vo forme prednášky a prezentácie Juraj Lörinčík z úseku astronómie Gemerského osvetového strediska v Rožňave.

Kométy sprevádzajú ľudstvo odjakživa a vo všetkých predhistorických kultúrach stáli pri zrode fenoménu koexistencie astrológie a astronómie. „Z periodických a zjavných úkazov na oblohe už v staroveku vznikol kalendár, celá hierarchia tradícií a miestami neprehľadný babylon božstiev dodnes prežívajúci v organizovaných cirkvách“ rozhovoril sa pracovník z úseku astronómie p. Lorinčík a pokračoval  „V tomto usporiadaní spoločnosti mali kométy výnimočné postavenie preto, lebo do nedotknuteľného a vzorového nebeského poriadku v zmysle rôznych svetonázorov svojím nepredpovedateľným výskytom vždy vnášali neusporiadanosť, neistoty, niekedy priam chaos. Odtiaľ bol už len krok k mýtu o zodpovednosti komét za rôzne pohromy v spoločnosti začínajúc prírodnými katastrofami, epidémiami, hladomorom a končiac vojnami či kľúčovými štátnickými udalosťami.“

V prezentácii bude niekoľko prelínajúcich sa tém. Návštevníci sa oboznámia s pozorovaním komét v histórii, s určením dráh komét, s ich anatómiou, dozvedia sa o pozorovateľských stanovištiach v našom meste a množstvo ďalších zaujímavostí, ktoré súvisia s touto témou. V neposlednom rade bude k dispozícii množstvo pomôcok a prezentovaný materiál.

Prijmite naše pozvanie v stredu 27. novembra 2013 o 17:00 hod. do priestorov Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave na Lipovú č. 3 na zaujímavú prednášku spojenú s prezentáciou s pracovníkom Gemerského osvetového strediska p. Jurajom Lorinčíkom. Účastníci podujatia môžu získať celý prezentovaný materiál na vlastný USB kľúč a tí, ktorí nie sú členmi knižnice, resp. im členstvo skončilo, získavajú zdarma zápisné. Vstup je voľný.

Kontakty:

  • Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk      

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17  Fax : 058/ 788 09 10

  • Juraj Lorinčík

Gemerské osvetové stredisko

www.gos.sk          058/732 36 50,  058/734 53 34

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore