Aktuality

Novinári z východu môžu opäť súťažiť

Peter Kubinyi bude predsedom poroty súťaže aj tento rok. Na archívnej snímke z vlaňajška pri hodnotení celkovej úrovne súťaže východniarov., foto: Tomáš Čižmárik

Peter Kubinyi bude predsedom poroty súťaže aj tento rok. Na archívnej snímke z vlaňajška pri hodnotení celkovej úrovne súťaže východniarov., foto: Tomáš Čižmárik

Regionálna organizácia SSN v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú 19. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2013.

Porota na čele s Mgr. Petrom Kubinyim z Katedry žurnalistiky FF UK Bratislava a vedúcim oddelenia reportáží Plus 7 dní, delegovaným Literárnym fondom, očakáva príspevky redaktorov a spolupracovníkov tlače, rozhlasu, televízie, tlačových agentúr a internetových novín v Košickom a Prešovskom kraji. Hodnotiť bude predovšetkým objavnosť témy, pútavosť, aktuálnosť, hodnovernosť, presnosť, objektívnosť a profesionálne majstrovstvo.

Každý autor môže poslať do súťaže najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2013. Súťaž je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické a beletristické žánre a  novinársku fotografiu. Navyše vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou prácu, ktorá verne a originálne odzrkadlí obraz života obyvateľov východoslovenského regiónu (podrobne viď štatút na www.ssn.sk)

Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna v Košiciach.

[download id=“60″]

K. Čižmáriková, predsedníčka RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

1 Comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore