Tlačové správy

Umenie je cesta, ako nájsť svoje korene

V piatich komunitných centrách, zapojených do projektu Art4Rom, od februára pravidelne prebiehajú tvorivé krúžky, kde môžu deti naplno rozvíjať svoje nadanie.  Pritom sa učia  o svojich predkoch a tiež o rómskych zvykoch a tradíciách. Projekt Art4Rom je tak cestou k tomu, aby sa rómska kultúra zviditeľnila nielen pre rómske, ale aj nerómske deti na Slovensku, v Maďarsku a Taliansku.

Na Slovensku prebieha projekt v piatich komunitných centrách (KC), ktoré prevádzkuje občianske združenie ETP Slovensko. Spolupracuje tiež s Konzervatóriom na Exnárovej ulici v Košiciach, ktorého dvaja pedagógovia sú do umeleckých aktivít zapojení.

V KC v Košiciach – Šaci majú deti možnosť pomocou rôznych výtvarných techník tvoriť originálne diela, ktoré sú obrazom ich vlastného vnímania kultúry a histórie. Maľby detí sú pestrofarebné, živé a plné ľudí oblečených v tradičných rómskych odevoch. Tanečno-divadelný krúžok v KC v Rudňanoch navštevujú chlapci a dievčatá, ktorí nacvičujú divadelnú scénku o vzniku rómskej vlajky, učia sa nové tance a tiež trénujú spev. V Rankovciach sa každý pondelok a piatok ozýva z komunitného centra hudba v podaní chlapčenskej skupiny z hudobného krúžku. Každý z členov skupiny ovláda hneď niekoľko hudobných nástrojov a spoločne radi cvičia známe rómske aj nerómske piesne. Tanečné divadlo v Moldave nad Bodvou je krásnou ukážkou toho, ako vedia deti pretaviť svoje pocity a myšlienky na emóciami nabité vystúpenie plné spevu, tanca a najmä divadla. V KC Podsadek – Stará Ľubovňa deti pracujú aj s počítačom, internetom, knihami, kombinujú kreatívne a hudobné aktivity. „Porovnávame napríklad rómsku a indiánsku históriu. Na túto tému sme robili výtvarné práce“, hovorí vedúci krúžku Daniel.

V Taliansku sa deťom venuje deväť učiteľov základných škôl, štyria kultúrni operátori a šesť umelcov, ktorí spoločne pracujú v kultúrnych centrách a v školách. V kultúrnych centrách sa realizujú “laboratória” zamerané na vizuálne umenie, maľbu, divadlo, hudbu, spev a tanec, pričom každá skupina si podľa potrieb a záujmov detí vyberie vlastné témy, ktoré postupne spracúva. V Maďarsku testuje projekt organizácia, ktorá spolupracuje s viac ako dvadsiatimi umelcami a učiteľmi. Testovanie je koordinované mladou romologičkou a pedagogičkou umenia Eszter Majsai Virag, ktorá využíva pri práci viaceré formy umenia a pracuje s deťmi vo veku od šesť do desať rokov.

Výstupom projektu bude záverečné vystúpenie detí, ktoré sa uskutoční v Košiciach počas posledného júnového týždňa. Predstava, že všetko naučené môžu ukázať verejnosti, ich motivuje k čo najlepším výkonom. O presnom termíne a mieste vystúpenia budeme včas informovať. V prípade záujmu o návštevu komunitných centier alebo pre bližšie informácie kontaktujte koordinátorku projektu Luciu Hrubú nahruba@ke.etp.sk alebo na telefónnom čísle 0917 179 639.

Projekt je podporený Európskou komisiou prostredníctvom Programu celoživotného vzdelávania a Programom Slovensko-Švajčiarskej spolupráce (Swiss-Slovak Cooperation Programme) v rámci projektu Komunita na ceste k prosperite.

DSCN5141 DSCN3084

 

IMG_2360

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore