Tlačové správy

S opravami sa začalo už aj v okrese Košice – okolie

Zhotoviteľ STRABAG s. r. o. prevzal vo štvrtok 3 . júla 2014 stavenisko na poslednom projekte Cesty KSK 6 v okrese Košice – okolie. A tak sa súvislých opráv konečne dočkajú aj obyvatelia okresu Košice – okolie. V tomto balíku projektov sa v dohľadnej dobe začne s obnovou viacerých frekventovaných úsekov ciest III. triedy medzi Košickými Olšanmi a Rozhanovcami, na úsekoch Geča – Čaňa, Vyšný Čaj – Nižný Čaj, Hýľov – Zlatá Idka.

Na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji sa počas leta pracuje na súvislých rekonštrukciách vyše 154 kilometrov ciest a 9 mostov, ktoré sú financované vďaka príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Košický samosprávny kraj získal nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, prioritná os: 5 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Celkové rozpočtové náklady projektov sú spolu vyše 23 miliónov eur, spolufinancovanie KSK je vo výške 5 percent.

Doteraz zhotoviteľ diela EUROVIA SK a. s. odovzdal do užívania už takmer 9 km ciest v okrese Trebišov a takmer 8 km ciest v okrese Michalovce. Rekonštrukcie sa napríklad dočkala exponovaná komunikácia III. triedy Sečovce – Kravany, ktorá posledné roky dostala zabrať pri tranzitnej doprave v smere sever – juh s cieľom vyhnúť sa plateniu mýta na ceste I/79. Odovzdané boli aj zrenovované cesty  III. triedy medzi obcami Falkušovce a Dúbravka, Ridzina a Hatalov a Budkovce. Dovedna je tak motoristickej verejnosti odovzdaných 17 km vynovených komunikácií. Rozostavanosť stavieb v jednotlivých okresoch KSK, ktoré začali odovzdaním stavenísk v mesiacoch marec, predstavuje od 30 do 60 %, a tak ďalšie ukončené úseky budú pribúdať.

Náročnými prírodnými podmienkami je špecifický projekt Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu. Obsahuje rekonštrukciu úsekov v horských oblastiach Hnileckej doliny. Úseky ciest v Mlynkoch, Dedinkách a Hnilci boli viackrát skúšané povodňami a ich stavebný stav je najhorší v rámci Košického kraja. Zhotoviteľom je STRABAG s. r. o. a stavebné práce sú v plnom prúde.

Všetky stavebné práce na cestách so sebou prinášajú dopravné obmedzenia. V niektorých prípadoch aj uzávierky ciest. Aktuálne dopravné obmedzenia, súvisiace s realizáciou týchto projektov, sú preto uverejňované na internetovej stránke Správy ciest KSK www.scksk.sk a zároveň ich v rámci spolupráce dostáva aj redakcia Zelenej vlny. Podľa podpísaných zmlúv o dielo všetky stavebné práce budú ukončené do konca stavebnej sezóny roka 2014.

Ďalšie finančné prostriedky získal KSK aj na obnovu povodňami poškodených úsekov ciest v okrese Gelnica. V projekte Cesty KSK 12 schválil riadiaci orgán nenávratný finančný príspevok vo výške 1,85 mil. eur na desaťkilometrový úsek cesty  II/546 Švedlár – Stará Voda – Nálepkovo – Hnilčík. Momentálne je vo finálnej fáze proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác, ktoré budú ukončené ešte v tomto roku.

Cesty KSK 6 Košice – okolie 24,082 km 3 529 771,60 € Strabag s.r.o.
Cesty KSK 7 Sp. Nová Ves a Gelnica 31,786 km 5 089 000,01 € EUROVIA SK a.s.
Cesty KSK 8 Trebišov a Sečovce 30,652 km 4 298 700,00 € EUROVIA SK a.s.
Cesty KSK 9 Michalovce a Sobrance 27,620 km 3 902 799,99 € EUROVIA SK a.s.
Cesty KSK 10 Rožňava 30,611 km 4 939 125,00 € Strabag s.r.o.
Cesty KSK 12 Povodne – Gelnica 10,001 km 1 853 692,54 € prebieha VO
spolu   154,752 km 23 613 089,14€  

 

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja

Úrad Košického samosprávneho kraja

Mobil:       0918 766 001  E-mail:   zuzana.bobrikova@vucke.sk

www.vucke.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore