Tlačové správy

Košický maratón čítania prekvapí novinkami

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva milovníkov čítania na svoj už 9. ročník obľúbeného podujatia Literárny maratón. V utorok 29. mája sa o 10:00 odštartuje na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach 24 hodinové nonstop čítanie.

Čitatelia z radov širokej verejnosti si budú môcť pre svoje 15 minútové čítanie zvoliť úryvok z diela svojho obľúbeného autora, prípadne prezentovať vlastnú tvorbu. Čítania sa zúčastnia aj spisovatelia a osobnosti kultúrneho života z Košíc i celého Slovenska (Pavel „Hirax“  Baričák, Roman Brat, Pavol Garan, Ján Marton, Ľubica Lju Mesárošová, Števa Opremčáková, Tina Van der Holland, košickí herci Dana Košická, Ľuba Blaškovičová a Miro Kolbašský, spevák Tomáš Buranovský) a dvaja spisovatelia z Miškolca Csorba Piroska a Fecske Csaba.

Cieľom literárneho maratónu je propagovať literatúru a jej autorov prostredníctvom zážitkového čítania, poskytnúť dostupnú kultúrnu aktivitu rôznym sociálnym, etnickým a vekovým skupinám na báze spoločného záujmu o knihu a čítanie. Tieto ciele sa budeme snažiť zabezpečiť pomocou rôznorodých aktivít a foriem, pričom nosným podujatím projektu bude 24 hodinové non stop čítanie a jeho internetový prenos do celého sveta,“ vyjadrila sa o akcii riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia Klára Kernerová.

Tohtoročné non stop čítanie sa bude vyznačovať niekoľkými zaujímavosťami a novinkami. Každého účastníka odfotografuje známy košický fotoreportér Miro Vacula. Zo snímok zachytených počas maratónu vznikne v priestoroch knižnice výstava košických literárnych maratóncov. Všetci zúčastnení si navyše odnesú svoju fotografiu aj domov.

Keďže rok 2012 je európskym rokom aktívneho starnutia a medzigeneračného dialógu, odrazí sa táto téma aj v koncepcii čítania. Maratón odštartuje svojím príspevkom najstaršia čitateľka pani Terézia Reitznerová, ktorá aj po deväťdesiatke stále číta v troch jazykoch – českom, slovenskom, nemeckom a spamäti recituje básne. Prvýkrát prebehne skrátený čítací maratón aj vo vybraných domovoch sociálnych služieb so zámerom motivovať seniorov k čítaniu a ponúknuť ďalšie možnosti spolupráce s knižnicou.

Ďalším špecifickým znakom tohtoročného čítania je akcent na poéziu. V rámci maratónu sa okrem iných predstavia aj členovia Košického literárneho klubu KOLIK s ukážkami zo svojej tvorby, v ktorej dominujú práve básne. Sprievodné podujatia, ktoré knižnica pripravila na spestrenie hlavného programu, budú takisto orientované prevažne na poéziu. Spomínaný literárny klub, ktorého stretnutie prebehne 29. mája 2012 od 16:00 do 19:00 v študovni VKJB navštívi ako hosť úspešný slovenský básnik Pavol Garan, autor básnických zbierok Smrť zahroteným prstom (získal za ňu prémiu Ceny Ivana Kraska) a Jednotlivec (Trochejský kôň).

Na poetické ladenie maratónu nadviaže o 19:00 hudobno-literárne pásmo, v ktorom vystúpi obľúbený slovenský spisovateľ, hudobník a fotograf Pavel „Hirax“  Baričák s ďalšími dvoma autormi – poétkou Ľubicou Lju Mesárošovou (vydala zbierku Se/ZÓNA pokušenia ) a básnikom Jánom Martonom (knihy Život nie je pes, je to suka; Eskimák na korze).
Bonusom pre účastníkov čítania bude humorne ladené predstavenie s názvom COOLtúra, ktoré je na programe 30. mája 2012 o 18:00 v čitárni VKJB. Pôjde o zmes hovoreného slova, vtipnej poézie a zábavných piesní v podaní protagonistov rozhlasového kabaretu Pánska Jazda – Tomáša Repčiaka a Martina Horbala. Každý aktér tohtoročného maratónu si okrem už spomenutej fotografie a voľnej vstupenky na predstavenie COOLtúra odnesie aj odznak. Počas obidvoch dní bude navyše prebiehať zlosovateľná anketa o knižné ceny, ktorej výsledky knihovníkom prezradia, ktorá bola najčítanejšia kniha košického literárneho maratónu 2012.

Tento rok sa do tejto medzinárodnej akcie zapojí prostredníctvom svojej Mestskej knižnice aj partnerské mesto Košíc Miškolc. Týždenný literárny maratón sa tak od 28.mája do 1. júna 2012 bude postupne presúvať po trase Praha – Lysá nad Labem – Košice – Miškolc – Praha.
Košice odovzdajú štafetu literárneho maratónu do Prahy a to nielen symbolicky. Riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia sa zúčastní non stop čítania v Prahe, kde bude Košice prezentovať trochu netradične. V pražskej premiére prečíta úryvok z českej klasiky – Dobrého vojaka Švejka v zemplínčine

Zdroj: http://www.vkjb.sk/index.php?ids=60&subaction=jeden_clanok&id_clanku=385

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore