Košice

Prehľad podujatí 13. týždeň – 20.03.2015

UTOROK               Štátna filharmónia Košice (ŠfK)

24. marca              Dom umenia – Salónik, 1. poschodie, Moyzesova 66, KE

10:00                         Téma TB:

Jubilejný ročník 60. Košickej hudobnej jari – dramaturgia a smerovanie najstaršieho medzinárodného hudobného festivalu

 Hostia TB:

  • PaedDr. Mgr. art Július Klein – riaditeľ ŠfK
  • Mgr. Mária Kornucíková – dramaturgička ŠfK
  • Mgr. Mariana Lechmanová – PR ŠfK

___________________________________________________________________________

ŠTVRTOK             Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj (KOCR KK) a

26.marca               Košický samosprávny kraj (KSK)

9:00                        Regionálny informačný bod, Hlavná 48 Košice

                                  Téma TB:

Vyhlásenie výsledkov výzvy programu Terra Incognita – Podujatia 2015

 Hostia TB:

  • JUDr. Zdenko Trebuľa – predseda KSK
  • Ing. Ondrej Bernát – predseda KOCR KK
  • JUDr. Lenka Vargová Jurková – výkonná riaditeľka KOCR KK
  • zástupcovia úspešných žiadateľov o dotáciu z výzvy Terra Incognita

 Prosíme o potvrdenie účasti najneskôr do 24.3.2015 na tel. č. 0917 151 690 alebo mailom na sona.kostrabova@kosiceregion.com.

(Program v pozvánke)

___________________________________________________________________________

 ŠTVRTOK                Košický samosprávny kraj (KSK)

26.marca                   Historická radnica – Veľká sála, Hlavná 59, Košice

10:00                          Krajské oslavy Dňa učiteľov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Ocenenia si prevezmú šiesti riaditelia škôl a 27 pedagógov.

___________________________________________________________________________

INÉ

VÝSTAVA KLIENTOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KSK

V pondelok 23. marca 2015, od 9:00 do 14:00 hod., Úrad KSK – Zrkadlová sála, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pripravili veľkonočnú prezentačno-predajnú výstavu výrobkov svojich klientov.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

CESTOU

Štvrtok 26. marca 2015, o 17:00 hod., Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice – vernisáž výstavy Zuzany Fijkovej Cestou. Autorská výstava absolventky voľnej grafiky doc. R. Jančoviča na VŠVU v Bratislave reprezentuje hlavne médium fotografie a jej svetelnú hru s tajomstvom. Výstava potrvá od 27. marca do 3. mája. 2015.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DIVADELNÁ  KVAPKA  KRVI

Piatok 27. marca 2015, od 8:00 do 12:00 hod., Historická budova Štátneho divadla, Hlavná 58, KošiceDivadelná kvapka krvi – štvrtý ročník netradičných osláv Svetového dňa divadla v podobe mobilného odberu krvi priamo na javisku. Darovať krv môže každý a určite prídu darovať aj umelci zo ŠD, napr. Stanislav Pitoňák, František Balog, Róbert Šudík a ďalší.

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO SSN

„PREDPOSLEDNÉ ZVONENIE“ = NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  – 20. ROČNÍK

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú jubilejný 20. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2014. Uzávierka prihlášok je 31. marca 2015

(Štatút súťaže a prihláška v prílohe.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.) Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk).

Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore