Košice

Prehľad podujatí 16. týždeň – 10.04.2015

PONDELOK            Divadlo Thália Színház

13.apríla             Divadlo Thália Színház, Mojmírova 1, Košice

9:00                              Téma TB:

Pripravovaná premiéra operety v dvoch dejstvách Slečna Netýkavka (Mam’zelle Nitouche) autorov Hervé –Meilhac – Milhaud – premiéra  16. apríla 2015

   Hostia TB:

  • Mgr.art. József Czajlik – riaditeľ divadla
  • Mgr.art. Miklós Forgács – dramaturg divadla
  • István Mikó – režisér
  • herci Divadla Thália Színház

___________________________________________________________________________

STREDA                   Územný spolok SČK Košice – mesto  

15.apríla     Komenského 19 – 2. poschodie, Košice

9:15                              Témy TB:

  • Implementácia projektu „CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti“. Projekt  podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
  • Slávnostne otvorenie a prestrihnutie pásky Domova sociálnych služieb pre deti a mládež s telesným postihnutím.

  Hostia TB:

  •  Švajčiarska delegácia pod vedením  J.E. Alexander Wittwer – veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie
  • Ulrich Stürzinger – Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu
  • zástupcovia Úradu vlády SR, Košického samosprávneho kraja, mesta Košice, ÚS SČK a ďalší hostia ___________________________________________________________________________

 INÉ

POTULKY  MESTOM KOŠICE – ŠACA

Sobota a nedeľa 11. a 12. apríla 2015, Mestská časť Šaca – na námestí (2. zastávka autobusu č. 52 po odbočení do Šace, pri stánku so zmrzlinou – ZMRZLINA ZADARMO) – Potulky mestom na tému Šaca. Rokokový kaštieľ prekrásne zreštaurovaný súkromníkom. Druhý kaštieľ – ešte starší. Kostol starší než Dóm sv. Alžbety. Ideálne mesto socializmu – ako malo vyzerať? Zachovaná budova mlynu. Bývalé kino Hutník. Potulky sa zúčastnia súdruhovia Gottwald a Lenin. Socha Vojtecha Löfflera, 2x vstup do interiérov z toho jeden do kaštieľa. V sobotu 11. apríla 2015 začíname o 10:30, 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa). V nedeľu 12. apríla 2015 sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 14:30 po slovensky.

Viac v Informačnom centre na rohu Alžbetinej a Hlavnej a na www.potulka.sk.

(V prílohe zvukové avízo.)

___________________________________________________________________________

DNI  UKRAJINY

V dňoch 14. – 23. apríla 2015 sa v Košiciach po prvýkrát uskutočnia Dni Ukrajiny. Organizátormi sú K13 a Mesto Košice, spoluorganizátorom je Združenie FEMAN. Prvým z podujatí je výstava fotografií „Element Majdanu„, ktorej kurátorom je European Media Centrer Užhorod. Vernisáž sa uskutoční v utorok 14. apríla 2015 o 17:00 hod. v Kulturparku /vo foyeri pavilónu Bravo/. Účasť na otvorení prisľúbili predstavitelia mesta i konzul Veľvyslanectva Ukrajiny v SR Vitalij Ušatij. Podujatie pokračuje o 17:30 hod. Diskusným fórom o aktuálnej situácii na Ukrajine, na ktorom ukrajinskí žurnalisti priblížia svoj pohľad na dianie v ich krajine, ako sa turbulentné zmeny prejavili v ich práci, atď.

(Podrobný program v prílohe).

___________________________________________________________________________ 

PRÍBEH  AKO  MÉDIUM  DEJEPISU

Štvrtok 16. apríla 2015 o 19:00 hod., Citadela Wine & Art Gallery a Národný Salón Vín SR, Južná trieda 48,  Košice – prednáška historika a čerstvého držiteľa ceny OTO Pavla Dvořáka (Stopy Dávnej  Minulosti 1 – 7; Hľadanie stratených svetov, Pictoria). Téma prednášky: Príbeh ako médium dejepisu, počas nej a po nej voľná degustácia regionálnych vín (Tokaj Zlatý Strapec, Fundus Regius), autogramiáda. Hosť podujatia: Jakub Dvořák, fotograf a spoluzostavovateľ kníh Pavla Dvořáka.

(Pozvánka v prílohe.)

Účasť prosíme potvrdiť najneskôr dňa 14. apríla 2015  na info@citadelawine.sk alebo telefonicky 0908 040 867.

___________________________________________________________________________

OZNAM  RO SSN

ČLENSKÉ

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.) Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore