Košice

Prehľad podujatí 17. týždeň – 17.04.2015

PONDELOK             Košický samosprávny kraj

20. apríla                   Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48, Veľká zasadačka

9:00                            10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Z programu:

Záverečný účet KSK za rok 2014, Úprava rozpočtu v roku 2015, Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2015 v KSK poskytnutie dotácií nad 3 300 eur, Stratégia rozvoja cestovného ruchu v KSK do roku 2020, Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015), Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl, Majetkové veci.

Kompletný program a všetky materiály: http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=66

___________________________________________________________________________

STREDA                Štátne divadlo Košice (ŠD)

22. apríla               Cavearia Theatru, Malá scéna ŠD, Hlavná 76, KE

9:00                          Téma TB:

                                  K pripravovanej premiére inscenácie W. Shakespeara Sen noci svätojánskej

Hostia TB:

  • Ján Mikuš – režisér
  • Jana Mikuš Hanzelová – dramaturgička
  • Michal Lošonský – scénograf
  • Ivana Kuráňová – kostýmová výtvarníčka
  • Michal Soltész – herec
  • Milan Antol – šéf činohry a herec

___________________________________________________________________________

INÉ

RUŠŇOPARÁDA

Sobota a nedeľa 18. a 19. apríla 2015, Rušňové depo ZSSK, Pri bitúnku 2, Košice  – veľká prehliadka historickej, aj modernej železničnej techniky a stretnutie jej priaznivcov Rušňoparáda 2015 – slávnostné otvorenie je v sobotu 18.4.2015 o 11:00 hod. Lákadlom bude 5 parných rušňov, ktoré slúžia železničnej doprave už v súhrne 484 rokov.  Návštevníkov podujatia čaká aj premiéra unikátneho zreštaurovaného legionárskeho vozňa z prvej svetovej vojny,  rozlúčka s populárnym Malým Býčkom zo Zvolena či originálna parná zubačka z Tisovca a viac ako 10 historických vozňov.

Podrobný program na www.rusnoparada.sk

___________________________________________________________________________

Pondelok 20. apríla 2015, o 19:00 hod., Dom umenia, Moyzesova 66, Košice – Verejný koncert študentov Konzervatória Timonova 2. V programe účinkujú: Anna Lugovkina (violončelo), Alžbeta Kačmárová (saxofón), Patrik Zastko (violončelo), Samuel Berčík (fagot), Tina Gubová (cimbal), Kateryna Shapran (klavír), Balázs Fazekaš (klavír), Lea Hudzíková (spev), Adrián Polák (klarinet), Iveta Lederová (klavír), Štefan Takáč (cimbal), Ladislav Palkovič (klavír). Zaznejú diela autorov C. Saint-Saëns,  E. Schulhoff, D. von Goens, E. Bourdeau, D. Štronc, F. Chopin, J. Brahms, F. Poulenc, F. Liszt, P. de Sarasate.

Kompletný program:

http://www.konke.sk/resources/File/bulletin_koncertu_20_04_2015.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉ VINÁRSTVO

Štvrtok 23. apríla 2015 o 19:00 hod., Citadela Wine & Art Gallery a Národný Salón Vín SR, Južná trieda 48,  Košice Domaine de la Barthe Beziers, Languedoc, FR -francúzsko – slovenské vinárstvo v Košiciach Degustaciu povedú: Yves a Viera Eychenne (majitelia vinárstva)

 Priložená pozvánka je platná pre dve osoby.

___________________________________________________________________________

OZNAM  RO SSN

ČLENSKÉ

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.)

Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore