Košice

Prehľad podujatí 18. týždeň – 24.04.2015

PONDELOK           Mesto Košice    

27. apríla                  MMK, Trieda SNP č. 48/A – veľká zasadačka, prízemie, blok B

8:00                           III. rokovanie Mestského zastupiteľstva
___________________________________________________________________________

STREDA                  Parazitologický ústav SAV

29. apríla                 RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. posch., Košice,

10:00                        Téma TB:

                                   Kliešte v horách i na pláži  – informácie o kliešťoch v našich horách a na plážach Stredozemného či Čierneho mora, o dôsledkoch klimatickej zmeny na šírenie kliešťov, čo nám na dovolenkách aktuálne hrozí zo sveta parazitov i o tom, ako sa má správne odstrániť kliešť a ďalšie zaujímavosti o parazitoch získané s podporou projektu Operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (kód ITMS: 26220220116)

                                 Hostia TB:

  • Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. – riaditeľ Parazitologického ústavu SAV Košice
  • Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.  – vedúci vedecký pracovník  
  • RNDr. Bronislava Víchová, PhD. – samostatná vedecká pracovníčka

___________________________________________________________________________

INÉ

VEDECKÝ BRLOH

Sobota 25. apríla 2015 o 14:00 hod., Výmenník SPOTs č.1, Ul. Obrody, KošiceVedecký brloh s prednáškou Mgr. Lucie Hricovej z Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty U. P. J. Šafárika na tému: „Odhaľme spolu tajomstvá poznávania“.  Deťom vysvetlí základné informácie o najdôležitejších poznávacích procesoch – o pozornosti, pamäti a predstavivosti. Spolu sa budú venovať aj hravým optickým klamom a ilúziám. Budeme mať možnosť vyskúšať si, či je obraz, ktorý vytvárajú v mozgu naše oči, naozaj skutočný, koľko si toho vedia zapamätať a ako rýchlo vedia reagovať.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Utorok 28. apríla 2015 o 18:00 hod., Výmenník SPOTs č.1, Ul. Obrody, Košice – Vedecká kaviareň na tému: „Čo robia baktérie, keď ich nevidíme?“ s mikrobiológom doc. RNDr. Petrom Pristašom, CSc. z Ústavu hospodárskych zvierat SAV Košice. Baktérie sú pre nás zosobnením nečistoty, bakteriálnych infekcií, zápalov a antibiotík. No málokto si uvedomuje, že bez baktérií by sme sami neprežili. Väčšina ľudí nevie, že náš organizmus obsahuje mnohonásobne viac bakteriálnych buniek ako našich vlastných. Až tak, že môžeme povedať, že človek je z 90% mikrobiálny a len z 10% ľudský. A to ešte nehovoríme o mitochondriách, ktoré si naše bunky kedysi dávno počas nášho vývoja privlastnili z bakteriálneho sveta. Baktérie však zasahujú aj do oblastí nášho života, kde by sme ich nehľadali – pomáhajú prežiť rastlinám, pomáhajú nám produkovať liečivá, rozkladať organický aj priemyselný odpad, pomocou baktérii vieme hľadať nerastné suroviny.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DARGOVSKÁ  RUŽA

Sobota 2. mája 2015 o 11:00 hod., Kultúrny dom, Svinica –  Kultúrne centrum Abova v Bidovciach, Obec Svinica a KSK pozývajú na 45. ročník nesúťažnej prehliadky v speve ľudových piesní Dargovská ruža. Podujatie začne pred Kultúrnym domom odhalením sochy k 45. výročiu Dargovskej ruže. Sochu vytvoril Ladislav Staňo st.

___________________________________________________________________________

 OZNAM  RO SSN

ČLENSKÉ

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.) Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore