Košice

Východniari súťažia dvadsať rokov

Jubilejný, už 20. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2014 zorganizovala Regionálna organizácia SSN v Košiciach aj vďaka opätovnej finančnej podpore Literárneho fondu.

Jubilejný, už 20. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2014 zorganizovala Regionálna organizácia SSN v Košiciach aj vďaka opätovnej finančnej podpore Literárneho fondu.

IMG_7084

Porota v zložení Mgr. Peter Kubinyi (predseda) z týždenníka Plus 7 dní a Katedry žurnalistiky FF UK Bratislava a PhDr. Katarína Čižmáriková, predsedníčka RO SSN Košice, a PhDr. Marián Gladiš, PhD., odborný asistent na FF UPJŠ Košice a člen výboru RO, posudzovala 87 príspevkov a 5 fotografií 44 autorov, žijúcich a pôsobiacich na východnom Slovensku.

Porota sa zhodla v tom, že úroveň prác bola značne rozdielna. Kým niektorí autori nemali problém poslať viacero „šťavnatých“ tipov, príspevky od iných nespĺňali ani základné atribúty hodnotenia (ako napr. objavnosť témy, presnosť a pútavosť jej spracovania, atď). Až si porotcovia museli položiť otázku, prečo ich autori prihlásili? Boli nevýrazné, nezáživné, stereotypné, frázovité. Ďalším pretrvávajúcim nedostatkom je zaraďovanie príspevkov do nesprávnej žánrovej kategórie. Porota bola sklamaná nezáujmom o kategórie spravodajských a analytických žánrov v elektronických médiách a o kategóriu novinárskej fotografie. Paradoxne, v printových i elektronických médiách pritom tento žáner prevláda, v printových médiách i na internetových stránkach je dostatok fotografií, ale na počte prihlásených prác sa to neprejavilo. Ako si to vysvetliť? Prehnanou kritickosťou autorov voči vlastným dielam? Nezáujmom? Podceňovaním správy ako žánru? Alebo treba prehodnotiť štatút súťaže? „Bola by škoda, keby pre nezáujem a laxnosť prístupu k prezentácii svojich prác by jediná regionálna novinárska súťaž mala zaniknúť. Pritom autorov s kvalitnými príspevkami je v Košickom i Prešovskom kraji dostatok. Aj financie na ceny vďaka podpore Literárneho fondu sme doteraz vždy mali,“ skonštatovala K. Čižmáriková.

Nálada na vyhlásení výsledkov a odovzdávaní cien, na ktoré nám tentoraz poskytla priestory Knižnica pre mládež mesta Košice vo svojom Litparku, bola pohodová. Najväčšiu pozornosť upútal najmenší účastník, vnuk Ľuby Koľovej, šéfky národnostného vysielania v košickom štúdiu RTVS, ktorý sa spolu s ňou tešil z prémie pre celý tím.

[download id=“73″]

iž, foto: Tomáš Čižmárik

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore