Košice

Prehľad podujatí 50. týždeň – 04.12.2015

PODELOK                   Košický samosprávny kraj

7. decembra              Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48 – veľká zasadačka

9:00                               14. zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Z programu:

Návrh rozpočtu KSK na roky 2016 – 2018, Návrh VZN KSK o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na obdobie 2016 – 2022, Vyhodnotenie úspor tepelnej energie v objektoch škôl a školských zariadení v pôsobnosti KSK za rok 2014, Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK a aktualizácia Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK, Informatívna správa o termináli integrovanej osobnej prepravy „Moldava nad Bodvou, mesto“, Návrh na vymenovanie riaditeľky Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Kompletné materiály na

http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=70

________________________________________________________________________

 UTOROK                     HR Aliancia

8. decembra               Business Centrum, Štúrova 27, Košice – konf. miest. na 12. posch.

10:00                             Téma TB:

Prezentácia prieskumu: Sú východo/slovenskí nezamestnaní ochotní cestovať za prácou?

                                        Hostia TB:

 •                                 Luboš Sirota – prezident HR Aliancia
 •                                 Peter Dosedla – člen prezídia HR Aliancia

___________________________________________________________________________

UTOROK                     MDVRR SR, RRA Dolný Zemplín, Integrovaná sieť RRA

8. decembra               Mestský úrad – veľká zasadačka, M. R. Štefánika 862, Trebišov

9:00                               Téma TB:

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja v kontexte regionálneho rozvoja a zamestnanosti

10:00 – 13:00            Školenie pre starostov obcí, primátorov miest a pre zamestnancov RRA v rámci IS RRA z Košického samosprávneho kraja

Školenie bude obsahovo zamerané na Programové obdobie 2014 – 2020, na strategický dokument ako Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) miest a obcí podľa novej metodiky; na vyhľadávanie regionálnych jedinečností okresov a na Slovensko–Maďarskú cezhraničnú spoluprácu ako príležitosť k vytvoreniu nových pracovných miest v regióne – pre cieľovú skupinu: zástupcovia miest a obci a regiónov (VÚC), IS RRA, KSK, EZÚS, RPIC, MAS, zamestnanci RRA, tvorcovia PHSR, podnikatelia.

Záväzné potvrdenie účasti na adrese: rradz@slovanet.sk

(Pozvánka a program v prílohe)

______________________________________________________________________

STREDA                          Art Film Fest    

9. decembra                  Historická radnica, Hlavná 59, Košice

11:00                                Téma TB:

24. medzinárodný filmový festival Art Film Fest

                                          Hostia TB:                                

 •                                  Milan Lasica – prezident festivalu
 •                                  Peter Nágel – umelecký riaditeľ
 •                                  Rudolf Biermann – producent a generálny manažér
 •                                  Ján Kováčik – producent
 •                                  Richard Raši – primátor mesta Košice
 •                                  Renáta Lenártová – viceprimátorka mesta Košice
 •                                  Ján Kováč – riaditeľ K13 – Košické kultúrne centrá
 •                                  Peter Hledík – zakladateľ festivalu

Akreditácia do utorka 8.12.2015 do 14:00 hod.: veronika.kaspar@artfilmfest.sk

Kontakt:

Mgr. Veronika Šmihuľová Kašpar

PR a marketing manager +421 907 675 813

____________________________________________________________________

INÉ 

DVOJPOTULKA  MESTOM  KOŠICE

Piatok až nedeľa 4. až 6. decembra 2015, pri Štátnej vedeckej knižnici, Hlavná 10, Košice – DVOJpotulka mestom Košice na tému  Dóm sv. Alžbety (v piatok a sobotu len interiér, v nedeľu len exteriér) – Najväčšia katedrála na Slovensku po 30 rokoch bez lešenia zvonku i zvnútra. Nové výskumy i jej zreštaurovaná krása. Spirituálny význam, zázraky, symboly, legendy. Kult sv. Krvi v Košiciach. Najkrajší stôl. Čaro vitráží. Zbierka happyendov.  V nedeľu vstup na miesta mimo Dómu, kde sú jeho stavebné prvky. Začiatok v piatok 15:30 a 17:00, v sobotu i v nedeľu v rovnakých časoch10:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky, 16:00 po maďarsky. Turnusy v sobotu i v nedeľu o 11:00 (slov.) a 16:00 (maď.) odsprevádza Zoltán Balassa.

Keďže v piatok (sobotu) i v nedeľu je iná trasa, treba 2 lístky.

(V prílohe zvukové avízo)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MALÁ  VIESKA – MARIÁNSKE  PÚTNICKÉ  MIESTO

Utorok 8. decembra 2015 o 16:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia – Regionálne a hudobné oddelenie, Hlavná 48, Košice – Dejepisný spolok v Košiciach a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozývajú na prednášku Mgr. Antona Medveca na tému Malá Vieska – dejiny mariánskeho pútnického miesta.

(Pozvánka v prílohe)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BENEFIČNÝ  KONCERT

Streda 9. decembra 2015, o 17:00 hod., Kostol Premonštrátov, Hlavná 67, Košice – 2. vianočný benefičný koncert Soroptimist International klubu v Košiciach pri príležitosti SOROPTIMIST DAY. Účinkujú študenti Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ŠTVRTÝ  VEČER  NEPOKOJA

Štvrtok 10. decembra 2015 o 18:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia – centrálna požičovňa, Hviezdoslavova 5, Košice – cyklus literárno-hudobných podujatí Štyri večery nepokoja vyvrcholí posledným večerom, na ktorom svoju tvorbu predstavia prozaik Pavol Rankov a básnik Joe Palaščák.

(Podrobnosti v TS)

_____________________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
 • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
 • e-mail adresa, tel. kontakt.

Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore