Tlačové správy

Košický župan Rastislav Trnka vymenoval Vladimíra Ledeckého za splnomocnenca

Slávnostným podpisom menovacieho dekrétu vymenoval predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka do funkcie splnomocnenca pre sociálne odkázaných občanov Vladimíra Ledeckého. Stalo sa tak dnes na Úrade KSK.

Hlavnou úlohou splnomocnenca Vladimíra Ledeckého bude z úrovne kraja navrhnúť postup pomoci sociálne odkázaným izolovaným skupinám, ktoré sa nachádzajú v Košickom kraji vo viac ako 150 obciach.

Vladimír Ledecký je od roku 1998 starostom Spišského Hrhova. Je známy svojou systematickou prácou na rozvoji obce v sociálnej oblasti a v neposlednom rade na aktivácii nezamestnaných ľudí prostredníctvom obecných podnikov.

„Úspešný príbeh Spišského Hrhova, ktorý je známy na celom Slovensku, ale aj vo svete, je príklad, z ktorého chceme vychádzať pri koncepčnej práci so sociálne odkázanými v ďalšom období. Som veľmi rád, že pán Ledecký súhlasil so spoluprácou. Pevne verím, že sa nám v krátkej dobe podarí nastaviť dlhodobý a kontinuálny koncept riešenia, projekty a samotnú realizáciu spolupráce medzi obcami, Košickým samosprávnym krajom a sociálne odkázanými rodinami v našom kraji. Taktiež som presvedčený, že sa nájde mnoho starostov, ktorí chcú aktívnou spoluprácou rozvíjať ich obce,“ povedal po vymenovaní Ledeckého do funkcie splnomocnenca pre sociálne odkázaných predseda KSK Rastislav Trnka.

Menovanie Vladimíra Ledeckého do funkcie splnomocnenca pre sociálne odkázaných je prvým krokom k tomu, aby sa problematikou plošnej aktivácie dlhodobo nezamestnaných obyvateľov, z ktorých tvoria sociálne odkázaní nemalú časť, zaoberal Košický samosprávny kraj systematicky.

Problém dlhodobo nezamestnaných je veľmi ťažko riešiteľný. Aby sa úspešne zvládol, treba zapojiť čo najviac kompetentných organizácií, ktoré vedia danému problému pomôcť. Vyšší územný celok je samosprávna organizácia, ktorá môže aktuálne tomuto procesu napomôcť. Preto som rád, že som pri štarte a dúfajme, že prispejeme k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti a z toho vyplývajúcich negatívnych javov,“ vyjadril sa Vladimír Ledecký.

„V osobe pána Ledeckého sme našli fundovaného odborníka, ktorý má vynikajúce výsledky v sociálnej oblasti. Zároveň je to človek, ktorého dôležitým atribútom je konštruktívny prístup a chuť veci meniť k lepšiemu. A to je to, čo tu poslednú dekádu na Úrade KSK chýbalo. Osobne sa teším na spoluprácu a verím, že čoskoro budeme môcť informovať o prvých výsledkoch vzájomnej spolupráce,“ dodal župan Trnka.

Katarína Jantošovičová, Referát styku s médiami a verejnosťou

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

 

+421 55 7268 114

+421 918 766 296

katarina.jantosovicova@vucke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore