Tlačové správy

Poverenie plnením úloh primátora mesta Košice prevezme Martin Petruško

Novovymenovaný podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a doterajší primátor mesta Košice Richard Raši odovzdá po dohode s oboma viceprimátormi Renátou Lenártovou a Martinom Petruškom poverenie na plnenie úloh primátora doterajšiemu námestníkovi M. Petruškovi. Poverený námestník bude plniť úlohy primátora od zániku mandátu doterajšieho primátora do dňa zloženia sľubu nového primátora, ktorý bude zvolený v komunálnych voľbách v novembri 2018.

Vyhlásenie povereného námestníka primátora mesta Košice Martin Petruška:

„Poverenie plnením úloh primátora mesta Košice prijímam s veľkou pokorou a rešpektom. Ako poverený námestník primátora chcem pokračovať v realizácii veľkých rozvojových projektov, ktoré budú slúžiť aj nasledujúcim generáciám Košičanov.

V prvom rade mám na mysli 2. etapu modernizácie električkových tratí. Po jej dokončení si Košičania, podľa môjho názoru, zaslúžia časový oddych od začatia podobne veľkých a komplikovaných investičných akcií, ktoré výrazne zasahujú do života mesta a prinášajú dramatické dopravné obmedzenia.

Ďalšími dvoma prioritami bude výstavba Košickej futbalovej arény a budem osobne veľmi rád, ak sa nám v Košiciach podarí spoločne, vecne a konštruktívne doriešiť čo najskôr fungovanie parkovacieho systému.“

Linda Šnajdárová
hovorkyňa mesta Košice
email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore