Tlačové správy

Oslávime Svetový veterinárny deň bezplatným poradenstvom pre vašich zvieracích miláčikov

Pozývame všetkých majiteľov domácich miláčikov na bezplatné poradenské a konzultačné služby týkajúce sa prevencie. Takto spolu oslávime Svetový veterinárny deň, ktorý pripadá na 30. apríla 2019.

V areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) na Komenského 73 pred budovou Univerzitnej veterinárnej nemocnice v čase od 14:00 do 16:00 hodiny vám naši odborníci radi poskytnú erudované rady ohľadom udržiavania dobrého zdravotného stavu vašich domácich zvierat.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie svojho založenia, aj takýmto spôsobom prispieva k rozvoju spoločenského života v našom meste.

Mgr. Mária Rusnákováhovorkyňa UVLF

 + 421 917 869 914            maria.rusnakova@uvlf.sk

 www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore