Tlačové správy

Promóciami na UVLF vrcholí náročný a netradičný akademický rok

V závere júna sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začínajú promočné slávnosti, absolventi univerzity budú promovaní za doktorky a doktorov veterinárskeho lekárstva a magisterky a magistrov farmácie. Ako prví v pondelok 22. júna 2020 v aule UVLF osobne prevezmú diplomy 25 absolventi študijného programu General Veterinary Medicine, ktorí šesťročné doktorské štúdium vykonali v anglickom jazyku. Program ukončilo spolu 50 zahraničných študentov, nie všetci však môžu kvôli obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom pricestovať do Košíc na slávnostný akt. Najviac tohtoročných zahraničných absolventov je z Nórska  (17), Veľkej Británie (13), Írska (8), Francúzska (4), Islandu (2) a po jednom z Kanady, Izraelu, Malty, Slovenska, Švédska a Spojených štátov amerických. Vo štvrtok 25. júna 2020 bude promovať 42 zo spolu 107 tohtoročných absolventov päťročného študijného programu farmácia. V pondelok 29. júna 2020 čakajú mimoriadne okamihy na 50 z 53 absolventov šesťročného študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom jazyku.

Popri nových veterinárnych doktoroch a magistroch farmácie úspešne ukončili štúdium aj poslucháči bakalárskych študijných programov bezpečnosť krmív a potravín (7 absolventov), vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (14), kynológia (18), Animal Science – spoločný študijný program s nórskou Nord University v Bodø (19) a magisterského programu trh a kvalita potravín (13).

Každoročne v tomto období celá spoločnosť verí, že do profesionálneho života vstupujú nové osobnosti, ktoré nebudú mať len vysokoškolský diplom, ale aj múdrosť a čistý charakter, chuť a silu nevzdávať sa pri strete s prekážkami. „Toto naše očakávanie je v tomto roku silnejšie ako kedykoľvek predtým, lebo máme za sebou mesiace pandémie, ktorá prevrátila hore nohami všetko zažité a očakávané. V poslednom ročníku štúdia, krátko pred štátnymi záverečnými skúškami, stratili tohtoroční absolventi istotu poznaného. Univerzita nemohla dopustiť úplné popretie tradičných akademických pravidiel a hlavnou prioritou bolo zabezpečiť ukončenie štúdia tak, aby ich diplom nebol v budúcnosti spochybňovaný len preto, že bol získaný za  mimoriadnych okolností. Prijali sme v tom čase odvážne rozhodnutie realizovať štátne skúšky prezenčnou formou. Boli sme jednou z prvých univerzít na Slovensku. Okrem prísnych bezpečnostných opatrení boli skúšky tradičné a absolútne nespochybniteľné. Diplom absolventov z roku 2020 nie je v porovnaní s doterajšími o nič menej zaslúžený,“ skonštatovala rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová.

Univerzita reagovala aj na záujem študentov prevziať si diplomy slávnostnou formou v spoločnosti svojich najbližších i pedagógov. Rozhodla sa zorganizovať slávnostné promócie bezprostredne po ukončení štúdia, tak ako to bolo zvykom vždy doteraz. Chce tak potvrdiť váhu akademických tradícií, ale aj istotu, ktorú dáva spoločnosti dodržiavanie pravidiel a disciplíny. Hoci tradičné historické priestory Štátneho divadla nahradí aula UVLF, dôstojnosť aktu prevzatia vysokoškolského diplomu bude zachovaná, aby symbolizovala to, čo je dôležité a nemenné – múdrosť, dobro, ľudskosť. „Doba sa mení, svet sa vyvíja stále rýchlejšie a tomu sa budú musieť prispôsobiť aj naši absolventi. Reagovať na nové podnety, o ktorých dnes ani netušíme. Som presvedčená, že múdrosť a ľudskosť budú dobrým základom, ktorý ich ukotví, nech už budúcnosť prinesie čokoľvek,“ dodala rektorka Jana Mojžišová.

V slávnostnom promočnom sľube absolventi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach verejne potvrdzujú, že všetky svoje vedomosti a sily venujú rozvoju spoločnosti, vždy a za každých okolností budú ochotní poskytnúť pomoc pri  ochrane zdravia zvierat, a tým aj zdravia ľudí, v záujme ochrany zdravia konzumentov budú všemožne zabezpečovať produkciu zdravotne a hygienicky neškodných potravín. Zaväzujú sa, že budú ochraňovať, upravovať a kontrolovať životné prostredie v súlade so špecifickým zameraním svojej profesie. K svojim povinnostiam budú pristupovať svedomito, s plným vedomím svojej zodpovednosti a na adekvátnej etickej úrovni. Aj naďalej budú zvyšovať úroveň svojich vedomostí vo všetkých oblastiach veterinárnej medicíny i farmácie, žiť a pracovať v duchu humanizmu a vzájomného rešpektovania sa. V promočnom sľube sa zaväzujú aj k tomu, že všetkých svojich  učiteľov, ktorí im odovzdali  svoje znalosti a vedomosti, si budú vážiť a dôstojne nasledovať a uchovajú vo vďačnej pamäti Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorej dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore