Tlačové správy

Letná škola kyberkriminality 2020 na UPJŠ v Košiciach

V dňoch 24.8.2020 – 28.8.2020 sa uskutoční už tretí ročník Letnej škola kyberkriminality 2020. Letná škola je týždňové sústredenie pre študentov informatiky a práva, resp. príbuzných odborov zamerané na praktické workshopy a prednášky v oblasti kybernetickej bezpečnosti, forenznej analýzy, počítačovej kriminality a práva informačných a komunikačných technológií. Táto letná škola sa uskutoční v učebňovo-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Danišovciach (http://www.upjs.sk/pracoviska/uvz-danisovce/) za finančnej podpory Nadácie SK.NIC a odbornej spolupráce vládnej bezpečnostnej jednotky CSIRT.SK a viacerých renomovaných bezpečnostných spoločností.

Obsah letnej školy pozostáva z oboznámenia sa so základnými aspektami kybernetickej bezpečnosti, analýzy sieťových útokov, detekcie škodlivého kódu (malware), riešení jednoduchých, či zložitejších bezpečnostných incidentov z technického a právneho pohľadu, forenznej analýzy a napokon technických a právnych otázok súvisiacich s trestným konaním.

,,Vítame unikátnu príležitosť pre našich študentov absolvovať takúto letnú vzdelávaciu akciu na mimoriadne zaujímavé a výsostne aktuálne témy. Výhodou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako klasickej univerzity, je potenciál interdisciplinárneho prístupu k skúmaniu kybernetickej bezpečnosti či počítačovej kriminality z pohľadu informatiky, technológií a práva, ktorý študentom letnej školy umožní pozrieť sa na veci z rôznych uhlov pohľadu. Sme radi, že sa nášmu tímu organizátorov podarilo osloviť viacerých odborníkov z praxe, a tak sa účastníci budú môcť venovať reálnym problémom,“ uviedli v spoločnom stanovisku dekani Prírodovedeckej a Právnickej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Roman Soták, PhD. a doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Bližšie informácie o letnej škole sú uvedené na csirt.upjs.sk/lsk

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore