Tlačové správy

Online konferencia – Židovské kultúrne dedičstvo

Židovský kultúrny inštitút v Bratislave, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Trnavský samosprávny kraj, galéria Jána Koniarka v Trnave a nadácia Konrada Adenauera v rámci programu židovsko-kresťanských štúdií Otvárame dvere vás pozývajú na online konferenciu Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku. Namiesto trnavskej synagógy sa konferencia uskutoční online – vysielaná bude dňa 26. októbra od 9. hodiny na FB stránke Židia na Slovensku.

Okrem zaujímavých prednášok o židovských pamiatkach a starostlivosti o ne bude v rámci podujatia odovzdaná Cena Eugena Bárkánya za prínos k ochrane židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Budú tiež vyhlásení ocenení Plaketou Eugena Bárkánya.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore