Košice

Prehľad podujatí 27. týždeň – 02.07.2021

UTOROK                     Štátna filharmónia Košice (ŠfK)

6. júla                            Dom umenia, Košice – vstup zo  služobného vchodu (Tajovského ulica)

12:30                              Téma TB:

                                         Košická hudobná jar v lete

Hostia TB:

  •                                 Lucia Potokárová – riaditeľka ŠfK
  •                                 Leoš Svárovský – dirigent

Priebeh TB:

12:30                             Krátke nahliadnutie na skúšobný proces orchestra (skúšať sa bude program otváracieho koncertu KHJ Piazzolla – Bernstein pod vedením Leoša Svárovského

13:00 TB o KHJ v salóniku

Na záver výstup na strechu Domu umenia ku kupole a osobné rozhovory.

_______________________________

 UTOROK                        Štátne divadlo Košice (ŠDKE)

6. júla                             Historická budova ŠDKE, Košice

18:00                              Mediálny večer s novou operetou Vojvodkyňa z Chicaga

Bude príležitosť urobiť rozhovory s účinkujúcimi sólistami a hercami, ale aj s členmi realizačného tímu prvého naštudovania tejto jazzovej operety Emmericha Kálmána v Košiciach. V utorok 6. júla priletí do Košíc aj dcéra Emmericha Kálmána, Yvonne Kálmán.  Výnimočná dáma, ktorá je ambasádorkou operiet svojho otca uvádzaných na celom svete, prevzala patronát aj nad novou produkciou Opery ŠDKE, na ktorej sa výrazným spôsobom podieľajú aj herci našej činohry či tanečníci baletu.

Novinári sú zároveň vítaní na jednej z posledných skúšok pred verejnými generálkami a open air predstavením v Kulturparku 10. júla 2021, ktorá sa začne o 19:00 hod. a na ktorej budete možnosť urobiť si fotografie aj natočiť zábery z novej inscenácie.

Bližšie informácie o inscenácii nájdete na http://www.sdke.sk/sk/opera/emmerich-kalman-vojvodkyna-z-chicaga

Kvôli organizačnému zabezpečeniu potvrdiť účasť na mediálnom dni:

Svjatoslav Dohovič – web editor a PR

Štátne divadlo Košice
tel.: +421 917 489 642
mail: sdohovic@gmail.com

___________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2021

Členskú známku na rok 2021 (dlžníci aj za rok 2020) môžete zaplatiť každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. v kancelárii RO SSN, Szakkayho 1, Košice alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore