Tlačové správy

Február bude v znamení významných dní aj pre detskú onkológiu v Košiciach

Nezisková organizácia SVETIELKO POMOCI pôsobí na poli boja proti rakovine a skvalitňovania podmienok starostlivosti o detských onkologických pacientov v Košiciach už 16 rokov. Vo februári 2023 sa okrem pravidelných aktivít zapojí aj do významných svetových kampaní, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o prístupe k liečbe rakoviny pre všetkých ľudí v rovnakej miere a bez ohľadu na to, kto sú a odkiaľ pochádzajú.

Presne v sobotu 4. februára 2023, ktorý bol Úniou pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) ustanovený za Svetový deň boja proti rakovine, spoluorganizuje Svetielko pomoci tradičný, už 22. ročník Benefičného plesu Detskej onkológie. Po štvorročnej pauze sa bude opäť konať v košickom GES Clube. Aj touto aktivitou chcú účastníci plesu naplniť tému Svetového dňa boja proti rakovine. Tento sa nesie v znamení hesla „Zaplniť medzeru starostlivosti“ (Close the care gap). Znamená to budovať silnejšie spojenectvá a inovatívnu spoluprácu medzi jednotlivcami, rodinami a komunitami. Spoločne môžu efektívnejšie presadzovať témy vzdelávania v oblasti prevencie rakoviny a skvalitňovania starostlivosti a služieb.

V nasledujúcich dňoch sa Svetielko pomoci zameria na informovanie verejnosti, predovšetkým v oblasti detskej onkológie. Okrem iného rozdávaním odznakov so zlatou stužkou, ktorá je symbolom Medzinárodného dňa detskej rakoviny a pripadá na 15. februára. Tento deň je poctou pre deti, ktoré bojujú, alebo úspešne dobojovali náročný boj s touto chorobou. Zároveň je spomienkou na deti, ktoré tento boj prehrali. Všetky aktivity majú za cieľ vyslať verejnosti signál o tom, že húževnatosť, bojovnosť a sila detí, ktoré onkologickú liečbu podstupujú, si vyžaduje náš obdiv a ocenenie. Svetielko pomoci bude preto na Oddelení detskej onkológie a hematológie DFN v Košiciach rozdávať odznaky so zlatou stužkou. Zorganizuje tiež duchovnú spomienku na deti, ktoré chorobe podľahli, spojenú s modlitbami za tie, ktoré sa liečia. Vyvrcholením a povzbudením nádeje pre všetkých malých pacientov a ich rodiny bude prekvapenie, ktoré im Svetielko pomoci pripravilo na Oddelení detskej onkológie  a hematológie DFN v Košiciach.

Presné termíny jednotlivých podujatí budeme zverejňovať na FB stránke Svetielka pomoci.

Viac informácií:

Mirka Hunčíková, riaditeľka
SVETIELKO POMOCI n.o.
Pražská 541/8, 040 11 Košice – Západ
tel.: +421 903 821 676
email: svetielkopomoci@netkosice.sk
www.svetielkopomoci.sk
www.detskyhospic.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore