Tlačové správy

Východoslovenská galéria oživí príbeh a tvorbu Igora Ďurišina v novej monografickej výstave

  • Vernisáž: 13. 5. 2023 o 19:00
  • Trvanie výstavy: 14. 5. 2023 – 22. 5. 2023
  • Kurátor: Miroslav Kleban
  • Sieň C , Hlavná 27, Košice

Východoslovenská galéria, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na vernisáž výstavy Igor Ďurišin 1947 – 2021: Umelec bez hraníc / Grenzenloser Künstler, spojenú s krstom publikácie, ktorá sa uskutoční dňa 13. 5. 2023 o 19:00 vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 v Košiciach za prítomnosti kurátora.

Monografická výstava Igora Ďurišina je výstupom niekoľkoročného výskumu autorovej tvorby a spolupráce so súkromným sektorom v oblasti zbierania umenia. Igor Ďurišin je predstaviteľom neoficiálnej umeleckej scény, resp. predstaviteľ tzv. košického undergroundu, ktorý sa formoval v časoch najtvrdšej totality. Ďurišinova špecifická osobnosť s povahou čistej umeleckej duše sa rýchlo stala pre vtedajší cenzurovaný režim nepohodlná. Výstavný projekt prezentuje verejnosti prevažne grafickú tvorbu, ktorá tvorí najpočetnejšiu časť, taktiež sú na výstave zastúpené práce konceptuálnejšieho  charakteru, ako napríklad ukážky mail-artu, ktorého bol Ďurišin priekopníkom a aspoň na istý čas sa stal súčasťou globálneho umenia.

V Československu bol Ďurišin odmietaný, nemohol vystavovať, sotva predával grafické listy s neškodnou tematikou. V zahraničnej odbornej literatúre však jeho meno aj vďaka vlastným iniciatívam rezonovalo. Na výstave sú doposiaľ expozične neprezentované diela, fotografie a dokumentačný materiál, ktorý návštevníkom sprostredkuje nevôľu vtedajšieho politického režimu v kontexte jeho vlastnej osoby. Igor Ďurišin patrí medzi priekopníkov alternatívnej grafiky na východnom Slovensku. Jeho prítomnosť na neoficiálnej výtvarnej scéne a následná emigrácia vytvorila osobitú mytológiu, ktorá je predmetom výskumu v rámci regionálnych dejín umenia. Svojrázny technologický prístup k tvorbe grafických listov je odrazom rozpolteného vzťahu voči socialistickým mocenským štruktúram, ktoré potláčali avantgardné myslenie so sympatiami k západnému umeniu. Doposiaľ nedocenený a znovuobjavený exilový autor Igor Ďurišin predstavujúci súdobé stereotypy umeleckej duše, emigruje v roku 1984 do Západného Nemecka a pretrháva kontakty s domovinou.

Až neskôr, v roku 2017, sa vďaka iniciatíve súkromného zberateľského sektoru dostáva meno Igora Ďurišina opäť do povedomia odbornej verejnosti a následne v roku 2018 Východoslovenská galéria uskutočňuje významnú akvizíciu doposiaľ autorsky absentujúceho Igora Ďurišina, ktorá je súčasťou aktuálnej expozície. Život a dielo Igora Ďurišina je monograficky spracovaný v publikácii Igor Ďurišin 1947 – 2021 / Portrét strateného umelca, ktorej krst bude súčasťou otvorenia výstavy v rámci košickej Noci múzeí a galérií 2023. Výstava je realizovaná v spolupráci s Nuba Gallery.

Kontaktná osoba:
Dominika Čupková
PR a marketingová manažérka
dominika@vsg.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore