Tlačové správy

V Tatrách budú vedci diskutovať o trendoch v interdisciplinárnych biovedách

V dňoch 1. – 3. júna 2023 sa v Hoteli Panorama na Štrbskom Plese uskutoční vedecké sympózium s názvom Trendy v interdisciplinárnych biovedách II, ktoré bude zamerané na prezentáciu výsledkov dvoch významných vedeckých projektov koordinovaných vedcami z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ).

Projekt OPENMED (Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne) a projekt BioPickmol (Vývoj nanosenzorických fotonických systémov na rýchlu detekciu vírusov využitím metód riadenej evolúcie proteínových platforiem: prípad SAR-Cov2) sú financované zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ a realizované v spolupráci s významnými domácimi univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami. V rámci spomínaných projektov vedecký kolektív UPJŠ spolupracoval s kolegami z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV), ako aj s partnermi z priemyselného sektora, SAFTRA Photonics, s. r. o., JUHAPHARM, s. r. o, MM Medical, s. r. o. a AUSYS, s. r. o.

Sympózium bude zamerané na prezentáciu získaných výsledkov, kontrolu plnenia stanovených cieľov a aplikačných výstupov či hľadanie efektívnejších foriem spolupráce a koordinácie pri riešení týchto projektov,“ informoval vedúci Katedry biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a koordinátor projektu OPENMED doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. Program sa začne 1. júna 2023 o 14.30 hod. oficiálnym otvorením. V jednotlivých sekciách odznejú prednášky na rôzne zaujímavé témy, ako napríklad využitie prírodných látok v prevencii a liečbe nádorových ochorení, vývoj testu na detekciu vírusu hepatitídy E (HEV) či pretrvávajúca porucha čuchu po prekonaní COVID-19. Piatkový program bude pokračovať od 9.00 hod. príspevkami v oblastiach regeneračnej medicíny, bunkovej terapie a nanomedicíny.

„Spoločné vedecko-výskumné zameranie týchto projektov reaguje na dlhodobé biomedicínske problémy a výzvy, ako napríklad vznik pandemických situácií, zároveň je jeho cieľom prispieť k zlepšeniu diagnosticko-terapeutických prístupov v liečbe závažných civilizačných ochorení, medzi ktoré patria infekčné, onkologické, kardiovaskulárne či neurodegeneratívne ochorenia,“ doplnil doc. Gabriel Žoldák, PhD., koordinátor projektu BioPickmol. Počas stretnutia by sa mala načrtnúť ďalšia možná spolupráca v biomedicínskom výskume medzi košickými univerzitami, vedeckými inštitúciami a priemyselnými partnermi.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550

Mob.: +421 905 385 911

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore