Tlačové správy

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala rektora UPJŠ v Košiciach

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala 13. júna 2023 v Prezidentskom paláci v Bratislave rektorov vysokých škôl, Daniela Pellu do funkcie rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Martina Šmatláka za rektora Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Prezidentka vo svojom príhovore novovymenovaným rektorom popriala pokojné a tvorivé ovzdušie pre napĺňanie ich plánov.

Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. pred vymenovaním pôsobil vo funkcii prodekana pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku na Lekárskej fakulte (LF) UPJŠ v Košiciach a zástupcu dekana LF UPJŠ. V rokoch 2014  – 2022 zastával funkciu dekana LF UPJŠ. Novovymenovaný rektor nastúpi do funkcie 22. augusta 2023 s trvaním do 21. augusta 2027.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550

Mob.: +421 905 385 911

Web: prezident.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore