Tlačové správy

Východoslovenská galéria pozýva na výstavu diel umelkýň zo zbierok VSG

  • Vernisáž: 2. 11. 2023 o 18.00
  • Trvanie výstavy: 3. 11. 2023 – 17. 3. 2024
  • Kurátor: Michal Štofa
  • Sieň B, Hlavná 27, Košice

Východoslovenská galéria, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na vernisáž výstavy Pre všetky ostatné a navždy, ktorá sa uskutoční 2. 11. 2023 o 18:00 hodine vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 v Košiciach.

Zastúpenie ženských autoriek v umení

Výstava s názvom „Pre všetky ostatné a navždy“ prezentuje kolekciu diel zo zbierky Východoslovenskej galérie, vytvorených výhradne ženskými autorkami. Táto kolekcia vznikla s cieľom predstaviť niektoré z nich, a zároveň poukázať na nedostatočné zastúpenie žien v umeleckých zbierkach. V zbierkovom fonde Východoslovenskej galérie sa nachádza  7 615 diel od 707 mužských autorov, zatiaľ čo ženských diel je nepomerne menej, len 627 od 90 ženských autoriek.

Postavenie žien v spoločnosti

Ambíciou výstavy je predstaviť pestrý celok, zložený z rôznych autorských prístupov, médií, a poukázať na rôznorodosť tém, ktorými sa autorky zaoberali čo do istej miery odzkradľuje meniace sa postavenie ženy a tiež vnímanie vlastnej role od 19. storočia po súčasnosť. Vystavené diela tematicky zastupujú rôznorodú škálu od žánrových motívov, osobnej lyriky, kritiky vojny, násilia či kritiky spoločnosti, náboženských motívov, námety ženy, materstva, ale aj krajiny, zátišia a portrétu. Vedľa seba sa ocitnú napríklad diela autoriek Márie Schultz, Dariny Kopkovej, Viery Žilinčanovej, Edity Spannerovej-Nemčíkovej, Lýdie Jergušovej Vydarenej či Katy Mach.

Diskusia o rovnosti

Výstava „Pre všetky ostatné a navždy“ sa stáva dôležitou platformou na reflektovanie histórie a súčasnosti postavenia žien v umení. Veríme, že táto výstava prispeje k existujúcej spoločenskej diskusii o potrebe rovnosti, otvorí priestor na uvedomovanie si tohto pretrvávajúceho fenoménu nielen v umení, ale aj v ostatných oblastiach a poukáže na to, že rodová rovnosť je stále veľkým dlhom v našej spoločnosti.

Vystavujúce autorky:                                                                                                                                                             Zlatica Balažovjech-Klincová, Margita Balšianková-Lacková, Mária Bartuszová, Katarína Blažová-Tekeľová, Ritta Boemmová, Eva Byssová-Kapišovská, Matilda Čechová, Lýdia Čepková, Tereza Čuvalová Fedorovna, Lucia Dovičáková, Alina Ferdinandy, Svetlana Fialová, Kveta Fulierová, Viera Gergeľová, Anna Haltenbergerová Meszárosová, Margita Hanáková, Marta Chabadová, Lýdia Jergušová Vydarená, Jana Kiselová-Siteková, Eva Končeková, Darina Kopková, Viera Kraicová, Kata Mach, Edita Maxonová, Věruna Melčáková-Juneková, Eva Moflárová, Herta Ondrušová-Viktorínová, Maria Pólziec – Niedzwiedz, Frieda Salvendy, Pavla Sceranková Mária Schulteová, Agneša Sigetová, Viera Sláviková, Edita Spannerová-Nemčíková, Kamila Štanclová, Zuzana Virághová, Veronika Witzová, Viera Žilinčanová

Pre viac informácií kontaktujte:

Soňa Stano Jambrichová
PR amarketingová manažérka Východoslovenskej galérie
Email: jambrichova@vsg.sk

Tel: +421 905 318 003

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore