Tlačové správy

Psychológovia z Filozofickej fakulty UPJŠ skúmajú výchovu adolescentov, na účasť vyzývajú aj rodičov stredoškolákov

Cieľom projektu je zistiť, ako spoločenské a sociálno-ekonomické rozdiely medzi krajinami súvisia s výchovou dospievajúcich.

V ostatných rokoch sa významne mení prístup rodičov k výchove detí. Rodičia venujú svojim deťom omnoho viac času a pozornosti ako v minulosti. Obzvlášť náročným býva pre rodičov obdobie dospievania detí. Mnohí si kladú otázky, či vychovávajú svoje deti správne a či sa im vďaka tomu podarí v živote uspieť, mať sa dobre.

Rodičom zároveň čoraz viac záleží na udržiavaní dobrých vzťahov so svojimi deťmi. Nájsť správny spôsob, ako dieťa vychovávať, ako s ním komunikovať, ako ho podporovať, je pre rodičov často veľkou výzvou.

Členovia Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa dlhodobo snažia porozumieť tomu, ako výchova prebieha, ktoré výchovné postupy sú pre deti a dospievajúcich prospešné a ktoré menej, ale tiež tomu, ako sa pri tom cítia rodičia a čo si myslia o výchove.

V súčasnosti sme sa pripojili k medzinárodnému tímu, ktorý sleduje širšie kontexty výchovy a zameriava sa na kultúrne špecifiká a rozdiely vo výchove. Projekt, ktorý riešime, si kladie za cieľ zistiť, ako rôzne spoločenské a sociálno-ekonomické rozdiely medzi krajinami súvisia s výchovou dospievajúcich,“ vysvetľuje vedúca katedry doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD.

Výskumníci z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v tejto súvislosti prosia rodičov študentov stredných škôl o účasť na výskume.

Chceme vedieť, aké sú vaše názory na materstvo, na otcovstvo a na výchovu vašich dospievajúcich detí. Zaujíma nás, aký je váš výchovný prístup k deťom, ako vnímate súčasnú spoločnosť a možnosti vašich detí uplatniť sa v nej,“ ozrejmuje M. Bačíková a dodáva, že vyplnením dotazníka budú mať rodičia stredoškolákov nielen priestor na vyjadrenie svojho názoru, ale významne ním pomôžu vedeckému poznaniu.

Zároveň sa budete môcť zúčastniť na žrebovaní o nákupné poukážky v hodnote 50 eur. Hľadáme najmä rodičov detí, ktoré tento rok končia štúdium na strednej škole, ale uvítame aj ostatných rodičov stredoškolákov.

Kto by sa chcel dozvedieť viac, prípadne sa na niečo opýtať, môže kontaktovať priamo doc. Mgr. Máriu Bačíkovú, PhD., na adrese maria.bacikova@upjs.sk.

Dotazník je k dispozícii na tomto mieste:

https://www.surveymonkey.com/r/N7QW65X

Spracoval:

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore