Tlačové správy

Východoslovenské múzeum v Košiciach vzdá hold najmenším veľhorám na svete

Dňa 23. novembra 2023 otvára Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, svoje brány všetkým milovníkom a obdivovateľom Tatier. Vernisáž výstavy TRITRI, spojená s neobyčajným krstom nového čísla prírodovedného zborníka Natura Carpatica, sa uskutoční v Historickej účelovej budove VSM o 17:00.

Výstava TRITRI, autorsky zastrešená Doc. RNDr. Petrom Reichwalderom, CSc. a Doc. Natáliou Hudáčkovou, PhD., vznikla v spolupráci s Prírodovedným múzeom SNM, Katedrou geológie a paleontológie PRIF UK, Ústavom vied o Zemi SAV, Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra a bratislavským Spolkom pre montánny výskum. Ako podotkol riaditeľ VSM Dominik Béreš: „Východoslovenské múzeum v Košiciach je charakteristické bohatstvom a variabilitou zbierok nevyčísliteľnej hodnoty, či už hovoríme o nábytku, výtvarnom umení, listinách, militáriách alebo fonde zoológie či botaniky. To nás predurčuje zorganizovať spoločne s povolanými partnermi výnimočnú výstavu zo sveta prírodných krás a predstaviť návštevníkom tatranský klenot, ktorý rezonuje v celom stredoeurópskom priestore“.

Názov výstavy (TRITRI) je inšpirovaný slovanským výrazom, označujúcim skalné bralá. Odkaz na minulosť sa nesie celou výstavou, dokumentujúcou počiatky vzniku najvyšších slovenských hôr a zároveň najmenších veľhôr na svete.

Zámerom VSM je vzdať poctu veľkolepej geologickej stavbe, ktorá sa začala formovať približne  pred 570 miliónmi rokov a súčasne všetkému, čo je s ňou spojené. Súčasťou výstavy budú okrem geofotografií a veľkoplošných topografických a geologických máp i rôznorodé pútavé a jedinečné exponáty, ako napríklad nálezy zlata spod Kriváňa, dinosaurích stôp z Tichej doliny z obdobia pred približne 200 miliónmi rokov, zubov fosílnych rýb z doby, keď Tatry boli ešte len morským dnom. Návštevníci si môžu detailne obzrieť zlatokopeckú i horolezeckú výbavu, vzácne minerály v zlatých žilách, ale aj vypreparovaného kamzíka tatranského, výra skalného či medveďa hnedého.

Výstava TRITRI v Historickej účelovej budove VSM potrvá od 23. novembra 2023 do 21. apríla 2024.

Mgr. Katarína Ščerbanovská, múzejná pedagogička

propagačné oddelenie

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Instagram – @vychodoslovenskemuzeum

Facebook – @vychodoslovenskemuzeum

www.vsmuzeum.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore