Tlačové správy

Politológovia z Filozofickej fakulty UPJŠ organizujú XII. ročník Košických politologických dialógov

Na medzinárodnej vedeckej konferencii „Medzi ideálom a realitou: Kam kráčaš demokracia“ vystúpia odborníci z oblastí politológie, práva, histórie a ďalších spoločenskovedných odborov.

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – v spolupráci s OZ Res Publica – aj tento rok v rámci Košických politologických dialógov pripravila vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Medzi ideálom a realitou: Kam kráčaš demokracia.

Na konferencii vystúpia renomovaní odborníci z oblastí politológie, práva, histórie a ďalších spoločenskovedných disciplín.

Priestor vystúpiť dostanú v rámci samostatného paralelného panelu aj mladí vedeckí pracovníci.

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 23. novembra 2023 v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ (hlavný panel) a Veľkej zasadačky Rektorátu UPJŠ (panel určený pre mladých vedeckých pracovníkov) na Šrobárovej 2 v Košiciach.

Katedra politológie FF UPJŠ – v spolupráci s OZ Res Publica – od roku 2011 pravidelne organizuje vedecké konferencie v rámci cyklu Košické politologické dialógy na aktuálne témy týkajúce sa Slovenska, Európy a celého sveta v snahe zvýšiť informovanosť verejnosti o politických a spoločenských otázkach a vytvoriť priestor na diskusiu medzi renomovanými odborníkmi z rôznych oblastí. Aktuálny ročník je dvanásty v poradí.

KPD 2023 program

 

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte:

doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD.

Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

alexander.onufrak@upjs.sk

0917 831 224

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore