Tlačové správy

Pred sto rokmi sa zavŕšila úvodná fáza formovania slovenskej ženskej periodickej tlače

Idea vydávať samostatný časopis pre ženy dlho čelila odporu mužských predstaviteľov národného hnutia v Martine.

Súčasťou emancipačného úsilia slovenských žien sa koncom 19. storočia stala snaha o existenciu vlastného, špeciálne pre ženy určeného časopisu, ktorý by napĺňal charakter „buditeľa žien k mravnej a duchovnej samostatnosti“. Táto myšlienka sa však pomerne dlho stretávala s tvrdým a veľmi ráznym odporom zo strany mužských predstaviteľov národného hnutia s centrom v Turčianskom Svätom Martine, ktorí trvali na zachovaní podriadeného postavenia žien voči mužom.

Odvahu odmietnuť dobové zvyky a vstúpiť do dovtedy výlučne mužského novinárskeho sveta nabrali najmä spisovateľky Terézia Vansová a Elena Maróthy-Šoltésová,“ hovorí Marián Gladiš, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sa venuje dejinám slovenskej žurnalistiky.

V roku 1898 začala Terézia Vansová vydávať v Ružomberku mesačník Dennica a v roku 1910 založila Elena Maróthy-Šoltésová v Martine druhý ženský mesačník pod názvom Živena. V marci 1920, teda už po vzniku Československa, pribudol tretí slovenský ženský časopis – Slovenská žena. Vychádzal v Banskej Bystrici a v pozícii zodpovednej redaktorky ho viedla opäť Terézia Vansová. Toto politicko-výchovné periodikum – na rozdiel od prvých dvoch – si však nenašlo cestu k čitateľkám a pomerne skoro zaniklo. Posledné číslo vyšlo presne pred sto rokmi – v decembri 1923,“ konštatuje historik médií M. Gladiš, ktorý obdobie rokov 1898, keď začala vychádzať Dennica, a 1923, keď zanikla Slovenská žena, periodizuje ako úvodnú, resp. počiatočnú fázu formovania slovenskej ženskej periodickej tlače.

V tomto roku si teda pripomíname oba jej dôležité míľniky – 125. výročie začiatku ženskej časopiseckej tvorby na Slovensku a 100. výročie zavŕšenia jej prvej fázy,“ dodáva M. Gladiš.

Podrobnejšie informácie:

Gladiš, M.: Prvé slovenské ženské časopisy: Dennica, Živena, Slovenská žena (1898 – 1923). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress 2021. 184 s. ISBN 978-80-574-0062-2 (e-publikácia).

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore