Košice

Vyhodnotia súťaž a naučia pýtať sa

pozvanka_nov_sutaz_za_rok_2012

Košická RO SSN už 18 rokov organizuje autorskú súťaž pre novinárov východoslovenského regiónu. Jej slávnostné vyhodnotenie za rok 2012 sa uskutoční v utorok 11. júna 2013 o 14:30 hod. vo Výmenníku SPOTs č. 2 na Brigádnickej ulici v Košiciach (tam, kde vlani).

„Udržať dobrú tradíciu sa nám darí predovšetkým vďaka ústretovosti Literárneho fondu, ktorý sme opätovne požiadali o finančný príspevok na ceny. Ten zároveň nominoval predsedu poroty Petra Kubinyiho, ktorý prednáša na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave a je šéfreportérom Plus 7 dní,“ hovorí Katarína Čižmáriková, predsedníčka RO SSN v Košiciach.

„Súťažné príspevky posudzovali ďalší členovia poroty – za RO SSN Prešov Michal Frank a za nás, usporiadateľov, členka výboru Viera Horniaková. Vyhodnotenie súťaže vždy spájame aj s odbornou časťou. Tento rok sme pripravili prednášku o premenách rozhovoru, ktorý je po správe druhým najčastejšie využívaným novinárskym žánrom a prešiel viacerými zmenami. Väčšina novinárov (najmä začínajúcich) si myslí, že najjednoduchšie je položiť otázku a dostať na ňu odpoveď. Ale aj pýtať sa treba vedieť. Takže čakáme nielen držiteľov cien, ale aj kolegov a študentov masmediálok, ktorí sa chcú posunúť ďalej v novinárskom majstrovstve.“

ik

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore