Tlačové správy

Vianočný punč na podporu Horského parku v Bratislave

Rotary klub Bratislava po dohode s Nadáciou Horský park v Bratislave bude v prvú adventnú nedeľu 1. decembra 2013 predávať návštevníkom Horského parku, ktorí prídu na v poradí 3. ročník vianočného trhu, vianočný punč a varené víno. Celý výťažok z predaja pôjde na aktivity nadácie, ktorá sa stará a udržiava Horský park a horáreň, ktorá sa v ňom nachádza. Podujatie svojou účasťou podporí aj Rotaract Club Bratislava.

Na tohtoročnom vianočnom trhu sa Rotary Klub Bratislava zúčastňuje po prvý raz priamo, v minulosti podporil Nadáciu Horský park finančne a prispel tak na výstavbu peších lávok.

Na vianočnom trhu čakajú návštevníkov okrem punču a vareného vína aj originálne hand-made šperky, hračky a doplnky, ozdoby, knižky pre deti a dospelých, varené vínko, punč, zdravé koláče a ďalšie prekvapenia.

Organizátori obyvateľom Bratislavy aj jej návštevníkom, ktorí v čase adventu zavítajú do hlavného mesta, odkazujú: Príďte podporiť komunitného ducha, stretnite sa so susedmi a kamarátmi, nalaďte sa na tú pravú predvianočnú nôtu a získajte krásne vecičky pre vašich srdcu blízkych.

Zároveň im adresujú prosbu: Nechajte svoje autá doma alebo aspoň v širšom okolí parku, nech si neznečisťujeme „zelené srdce Bratislavy“.

 

O Rotary International:

Rotary International je celosvetová organizácia združujúca už od roku 1905 vedúce osobnosti z podnikateľských a odborných kruhov. Okolo 1,2 milióna mužov a žien sa v rámci Rotary organizuje v zhruba 34 000 kluboch, ktoré pôsobia prakticky vo všetkých krajinách sveta. Členovia Rotary sa schádzajú každý týždeň, aby organizovali a poskytovali humanitárne služby a pomoc svojim spoluobčanom, presadzovali vo všetkých oblastiach života vysoké etické zásady a napomáhali vytváraniu vzájomnej dôvery a presadeniu mieru na celom svete.

Členovia Rotary pripravujú a uskutočňujú množstvo pozoruhodných projektov humanitárneho, vzdelávacieho alebo kultúrneho zamerania. Spoločenstvo Rotary napríklad sumou presahujúcou jednu miliardu dolárov podporilo a ďalej podporuje program PolioPlus, ktorý sa usiluje o úplné odstránenie detskej obrny. Pod heslom END POLIO NOW sa tak od roku 1985 podarilo znížiť počet prípadov tejto detskej choroby o viac ako 99 %. Medzi partnerov Rotary patrí UNICEF, WHO, ale tiež nadácia Billa a Melindy Gatesových. Rotary tiež vynakladá každý rok okolo 90 miliónov dolárov na zahraničné výmenné študijné pobyty a stáže a získalo si celosvetové uznanie ako najväčší poskytovateľ medzinárodných vzdelávacích štipendií. Už od vzniku skautského hnutia trvá tiež spolupráca Rotary International a Skautu tak na celosvetovej, ako i na klubovej úrovni. Viac informácií o Rotary International nájdete na www.rotary.org .

Územne je organizácia členená do tzv. Distriktov, ktoré majú číselné označení. V Distrikte 2240, ktorý zahŕňa Českú republiku a Slovensko, sa združuje 47 českých a moravských a 25 slovenských Rotary klubov dohromady združujúcich 1400 členov (950 v Českej republike a asi 450 na Slovensku). Financovanie všetkých aktivít Rotary, či už na úrovni klubov, distriktu alebo ústredia, je zabezpečené výhradne zo súkromných zdrojov, najmä členských príspevkov, darov alebo sponzoringu. Viac na www.rotary2240.org .

 

 

Kontakt pre médiá:

 

Veronika Boráková

Crest Communications a. s

Ostrovní 126/30

110 00  Praha 1

tel.: +420 222 927 123

fax: +420 234 648 666

GSM: +420 778 41 21 21

e-mail: veronika.borakova@crestcom.cz

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore