Košice

Prehľad podujatí 50. týždeň

PONDELOK            Košický samosprávny kraj

9. decembra               Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48 – Veľká zasadačka

10:00                           Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre štvrté volebné obdobie
Z programu:

správa predsedníčky Volebnej komisie KSK o výsledku volieb do orgánov KSK, zloženie sľubu predsedu KSK, zloženie sľubu novozvolených poslancov KSK, vystúpenie predsedu KSK, voľba podpredsedov KSK

_______________________________________________________________

PONDELOK            Divadlo Thália Színház

9. decembra               Divadlo Thália, Timonova 3, Košice

9:00                            Téma TB:

                                    Pripravovaná premiéra hry – Péter Kárpáti Jedermann v réžii Józsefa  Czajlika (premiéra 12. decembra 2013)

                                    Hostia TB:

                                    realizačný tím

____________________________________________________

 PONDELOK            Charisma production, s. r. o.

9. decembra               Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

11:00                          Témy TB:

                                    Koncert Návraty ku koreňom venovaný Júlii Warholovej, ktorý sa                            uskutoční v rámci záverečného ceremoniálu EHMK 2013

                                    Krst CD + live nahrávanie koncertu na DVD

                                    Hostia TB:

 • Igor Kucer – spevák projektu
 • Vladimír Kucer – producent projektu
 • Michal Bycko – kurátor Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
 • Martin Cubjak – viceprezident Andy Warhol Society Košice
 • Peter Adamkovič – AMC Trio Prešov

 (Podrobnosti v subore  pdf Warhol)

____________________________________________________

 UTOROK                  Východoslovenská galéria (VSG)

10. decembra             VSG, Hlavná 27, Košice

10:00                          Téma TB:

 Otvorenie výstavy „Košická moderna a jej presahy“ (pre verejnosť otvorená 13. decembra 2013 v zrekonštruovaných priestoroch VSG). Najznámejšie diela Košickej moderny (20. roky minulého storočia) zo zbierok VSG, slovenských a zahraničných galérií, múzeí + diela od súkromných zberateľov – spolu viac ako 30 kultúrnych inštitúcií od New Yorku po Užhorod, najvzácnejší obraz na výstave zo súkromnej zahraničnej zbierky je poistený na 450 000 Eur, výstava je poistená na sumu 4 457 796 Eur)

                                    Hostia TB:

 •  Lena Lešková – riaditeľka VSG, kurátorka výstavy
 • Zuzana Bartošová Ph.D. – Ústav dejín umenia SAV, kurátorka výstavy
 • Dr. Štefan Vecsey – súkromný zberateľ  umenia

 Účasť potvrdiť na adrese:

vsg@vsg.sk alebo PR consultant Denisa Vološčuková: denisav@gmail.com, 0905 230 810

(Parkovanie je možné na Orlej ulici alebo v podzemnej garáži v Auparku)

____________________________________________________

STREDA                   MČ Košice- Staré Mesto a Múzeum Vojtecha Löfflera (MVL)

11. decembra             MVL – výstavné priestory stálej expozície, Alžbetina 20, Košice

10:00                          Témy TB:

 • 20. výročie založenia Múzea V. Löfflera
 • Prezentácia dvoch nových výstav – Známy a neznámy Löffler (s predstavením novej publikácie V. Löffler v kontexte 20.výročia)                  

                                                                                  –  Matúš Lányi – S.C. Elementum 

            (výstavy sú súčasťou Záverečného ceremoniálu EHMK 2013)

                                    Hostia TB:

 • Mgr. Ľubomír Grega – starosta MČ Košice-Staré Mesto
 • PhDr. Vladimír Beskid – kurátor prvých výstav v múzeu, umelecký riaditeľ EHMK 2013
 • Mgr. Peter Markovič – kurátor výstavy
 • Mgr. Milena Gašajová – riaditeľka MVL

____________________________________________________

PIATOK                   n. o. Košice 2013

13. decembra           Kasárne/Kulturpark – Hlavná budova, prízemie, Kukučínova 2, KE

11:00                        Téma besedy:

          Hodnoteniu projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

                                  Hostia besedy:

 • Zdenko Trebuľa – predseda KSK
 • Richard Raši – primátor mesta Košice
 • Ján Sudzina – riaditeľ n. o. Košice 2013
 • Vladimír Beskid – umelecký riaditeľ n. o. Košice 2013
 • Oto Hudec – Technická univerzita Košice
   

Registrácia účastníkov začína o 10:45 hod.

(Pozvánka v prílohe )

____________________________________________________

INÉ

POTULKY  MESTOM KOŠICE: DÓM  SV. ALŽBETY

V sobotu 7. decembra a v nedeľu 8. decembra 2013, pri Štátnej vedeckej knižnici, Košice – Potulky mestom Košice na tému: Dóm sv. Alžbety.  Najväčšia katedrála na Slovensku po 30. rokoch bez lešenia zvonku. Nové výskumy i jej zreštaurovaná krása. Spirituálny význam, zázraky, symboly, legendy. Kult sv. Krvi v Košiciach. Najkrajší stôl. Čaro vitráží. Zbierka happyendov. Potulka mestom sa začne v sobotu 7. decembra 2013 v tradičných časoch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky (Milan Kolcun). V nedeľu 8. decembra 2013 sprevádza M. Kolcun o 12:30, 14:00, 15:3017:00 po slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 13:00, 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. Vstupné je v predpredaji 1,75 €, v deň konania a na mieste 2,99 €. Lístky predpredáva a informácie podáva Informačné centrum MiC v OD Dargov. www.potulka.sk.

(V prílohe zvukové avízo)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Utorok 10. decembra 2013 o 18:00 hod., Výmenník SPOTs č.1, Ul. obrody, Košice – Vedecká kaviareň – prednáška PaedDr. Mgr. art. Borisa Vaitoviča, prodekana Fakulty umení Technickej univerzity Košice na tému:  „Umenie  a veda – priateľstvo z lásky aj rozumu“. Rozprávanie a ukážky toho, ako môžu vedecké objavy a technické riešenia obohatiť umenie. A naopak – ako vie umenie ľuďom priblížiť a objasniť mnohé vedecké a technické myšlienky a objavy. Prezentácia bude doplnená ukážkami umeleckých inštalácií, kde veda a technika poskytujú nenahraditeľný nástroj pre vyjadrenie umelca. Umenie bolo často svojím príklonom k vízii odpútané od matérie a hľadalo cesty, ktoré boli z pohľadu vedy nezaujímavé či nepredstaviteľné. Dielňa Jana Van Eycka bola Hollywoodom renesancie. Recept olejomaľby bol predmetom lúpeží. Rovnako dnešné umenie hľadá nielen nové obsahy, ale aj nové formy ako zobraziť neviditeľné či nevídané.  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STRATENÁ  KNIHA  SA  VRACIA  DO  KOŠÍC

Streda 11. decembra 2013 o 17:00 hod., Barkóczyho palác, Hlavná 48, Košice –  slávnostné uvedenie konverzačnej príručky Gasophylacium Decem Linguarum Europaearum apertum…, ktorá obohatí zbierkový fond Verejnej knižnice Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach. Ide o ojedinelú tlač v 10-tich európskych jazykoch pre potreby bežného kontaktu Košičanov  v 17. storočí. Jediný exemplár na Slovensku  sa nachádza v knižnici Evanjelického cirkevného zboru v Levoči – VKJB dala zhotoviť vernú kópiu tejto unikátnej starej tlače. Akcia je súčasťou podujatí k záverečnému programu Košice EHMK 2013 a je súčasťou projektu KSK Terra incognita- Krajina nespoznaná.

(Podrobnosti v TS)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 14. decembra 2013 o 14:00 hod., Výmenník SPOTs č.1, Ul. obrody, Košice – Vedecký brloh – prednáška RNDr. Martin Vavru, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV na tému: Veselé maľovanie neviditeľnými farbami“. Na stretnutí, ktoré bude súčasťou záverečného ceremoniálu EHMK 2013, sa bude veselo maľovať. Podujatie je určené  všetkým maliarom – od tých najmenších, ktorí nemusia vedieť ani písať. Úplne postačuje chuť niečo si namaľovať tajnými neviditeľnými farbami, ktoré sa ukážu až po aktivovaní. Poznáte vodové farby? Tak toto bude niečo lepšie! Nakreslený obrázok sa nám ukáže iba vtedy, až keď sám maliar bude chcieť. Zaujíma vás, aké chemické reakcie vám umožnia písať neviditeľné odkazy? Pozývame všetky deti staršie ako 6 rokov do Vedeckého brlohu na ďalšiu hravú interaktívnu prednášku.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KOŠICKÝ  TROJKRÁĽOVÝ  BEH

Klub OB ATU Košice (www.tuke.sk/obeh) pripravuje prvý mestský beh v roku 2014 pod názvom Košický trojkráľový beh – beh ulicami mesta a mestským parkom  v dĺžke 5 km.

(Viac na  www.3kb.sk a v priložených propozíciách)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Oznam

Rozhodnite o Cenách SSN

Aj v tomto roku môžete dať svoj hlas kolegom – novinárom, ktorí sú nominovaní na udelenie Ceny SSN: Mercurius veridicus ex Slovakia za novinársky čin roka 2013 a Mercurius veridicus ex Slovakia za celoživotné dielo v oblasti žurnalistiky za rok 2013.

 Nominácie a ďalšie podrobnosti na: www.ssn.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore