Prehľad udalostí

Prehľad podujatí 14. týždeň – 28.02.2014

PONDELOK              Informačná kancelária EP na Slovensku a RO SSN Košice

3. marca                     Štátna vedecká knižnica – Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, KE

9:30 – 14:00               Seminár pre regionálnych novinárov

Témy: Novinky vo voľbách do EP, Aktivity IKEP, Novinári a EP: Ako informovať o voľbách z regiónov, Možnosť ciest na semináre a plenárne zasadnutia do Bruselu a Štrasburgu, Akú legislatívu prijal EP na zlepšenie kvality života (roaming, potravinová bezpečnosť, ochrana cestujúcich, lekárske ošetrenie, tabaková smernica,  rovnoprávne zastúpenie žien), Predĺženie čerpania eurofondov, opatrenia proti nezamestnanosti.

Hostia:

  • Róbert Hajšel – riaditeľ IKEP na Slovensku
  • Monika Smolková (S&D) – poslankyňa EP, členka Výboru pre regionálny rozvoj
  • Sergej Kozlík (ALDE) – poslanec EP, člen Výboru pre rozpočet
  • Zuzana Gabrižová – analytička portálu Euractiv.sk
  • Soňa Miháliková Mellak – press attaché IKEP na Slovensku
  • Martin Thuma – zakladateľ portálu nasieuroposlanci.sk

(Program a pozvánka v prílohe + www.ssn.sk)

________________________________________________________________________

INÉ

POTULKY  MESTOM  KOŠICE – MALIARI  (Z)  KOŠÍC

Sobota a nedeľa 1. a 2. marca 2014, pred Štátnou vedeckou knižnicou, Hlavná, Košice – Potulky mestom Košice na tému Maliari (z) Košíc. Raffael, Tizian či Rubens v Košiciach? Na Hlavnej ulici sa nás zadíva zakladateľ pop-artu Andy Warhol. Svetoznámy slovenský grafik Koloman Sokol sa učil kresliť v Košiciach a do tej istej kresliarskej školy chodieval aj Július Jakoby, ktorý si doteraz vykračuje Alžbetinou ulicou v prestrojení za sochu. Vo Viedni šíril v 17. storočí našu skvelú povesť dvorný maliar cisára Leopolda I., košický rodák Johann Spillenberger. A cisársku rodinu Františka Jozefa I. portrétoval ďalší Košičan Leopold Horovitz. Svetoznámi maliari sú Košiciach rôznymi spôsobmi prítomní stále. Ak sa chcete dozvedieť, kde boli maliarske školy či Dom umelcov, je tu pre Vás najfarebnejšia potulka. Zároveň sa presvedčíte, že galériou je aj ulica. Začíname pred Štátnou vedeckou knižnicou v sobotu (1. marca) v tradičných sobotňajších časoch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa). V nedeľu (2. marca) sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:3017:00 po slovensky. Betka Czimová začína svoje turnusy v nedeľu o 13:0014:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky.

www.potulka.sk   VIDEOUPÚTAVKA:  http://www.youtube.com/watch?v=DneEyx4m_3Q

(V prílohe zvukové avízo)

_________________________________________________________________________ 

OZNAMY  RO  SSN

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ   VSL.  REGIÓNU

RO SSN v spolupráci s Literárnym fondom – sekciou pre žurnalistiku a novinársku fotografiu vyhlasujú už 19. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2013. Každý autor môže poslať do súťaže najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2013. Súťaž je vypísaná pre 4 kategórie: spravodajské, analytické a beletristické žánre a  novinársku fotografiu. Vyhlasovateľ súťaže ocení prémiou prácu, ktorá verne a originálne odzrkadlí obraz života obyvateľov východoslovenského regiónu. Príspevky budú hodnotené na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna v Košiciach.

Prihláška a Štatút v prílohe a na www.ssn.sk

 – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – —

ČLENSKÉ  SSN  2013 + 2014

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (055/622 79 29, 0903 845 120) môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2014 (opodstatnení dlžníci, napr. dlhodobá PN, MD, nezamestnaní (doložiť potvrdenie z ÚP) – aj za rok 2013 s príplatkom 5,- eur). Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni, IBAN SK4709000000000442204115, SWIFT (BIC) GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore