Tlačové správy

Regionálny informačný bod Terra Incognita – vstupná brána do Košického kraja

Dňa 29. októbra 2014, sa v priestoroch Barkóczyho paláca na Hlavnej ulici 48 v Košiciach uskutoční slávnostné oficiálne otvorenie zmodernizovaných priestorov Regionálneho informačného bodu programu Terra Incognita. Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja, ktoré je implementačným orgánom programu Terra Incognita a prevádzkovateľom tejto „vstupnej brány“ do regiónu, si od zavŕšenej modernizácie a interiérového dovybavenia už existujúcich priestorov sľubuje výrazný posun v kvalite služieb poskytovaných návštevníkovi Košického kraja.

Obsahovou náplňou nadväzuje Regionálny informačný bod priamo na svojho predchodcu, ale dáva mu novú a jasnú identitu a atraktívny vizuál. „Kultúrne centrum KSK počas celého procesu, od prvotnej idey až po jej realizáciu, dôsledne dbalo na to, aby nový interiér jasne rešpektoval danosti historickej budovy, v ktorej sa nachádza“, uviedla JUDr. Lenka Vargová Jurková, riaditeľka Kultúrneho centra KSK. S týmto zadaním pristupoval k svoje úlohe aj autor víťazného návrhu Ing. arch. Martin Schaller, ktorému sa podarilo vytvoriť vzácnu súhru histórie a súčasnosti, čím zhmotnil aj jednu zo základných myšlienok programu Terra Incognita. Počas celého realizačného procesu boli aktivity Kultúrneho centra KSK monitorované štátnym dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, vďaka čomu bola docielená vysoká citlivosť architektonického zásahu a to v plnej zhode so zásadami pamiatkovej ochrany. „Túto našu myšlienku by nebolo možné realizovať bez podpory Košického samosprávneho kraja a jeho predsedu JUDr. Zdenka Trebuľu“, dodala riaditeľka Kultúrneho centra.

Kultúrne centrum KSK si za svoj najbližší cieľ kladie napĺňanie týchto zmodernizovaných priestorov atraktívnym obsahom, ktorý bude trvalo oslovovať návštevníkov historického centra Košíc a motivovať ich k výletom „von z mesta“, za krásami a pokladmi Košického kraja. Dlhodobejším cieľom Regionálneho informačného bodu ako i programu Terra Incognita je vypestovať u týchto návštevníkov zvyk vracať sa k ponúknutému zdroju informácií pre vždy novú a novú cestovateľskú inšpiráciu a pravidelne tak využívať túto imaginárnu „bránu do kraja“. Kultúrne centrum KSK ako prevádzkovateľ Regionálneho informačného bodu chce toto docieliť nielen kvalitou samotného miesta, ale aj profesionalitou jeho personálu a komplexnosťou poskytovaných informácií o celom regióne. V spolupráci s etablovanými regionálnymi turistickými informačnými centrami, zabezpečí dostupnosť ich informačných materiálov v srdci kraja a zároveň bude vo vlastnej réžii pripravovať a distribuovať materiály, ktoré budú prístupné v regiónoch.

Pri príležitosti oficiálneho otvorenia Regionálneho informačného bodu budú do života uvedené aj dve nové publikácie, ktorých vydavateľom je práve Kultúrne centrum KSK.

Prvá z nich, „Sprievodca zaujímavosťami Košického kraja“ sa priamo viaže k ťažiskovej funkcii Regionálneho informačného bodu a bude návštevníkom slúžiť ako kniha nápadov na potulky po známych i neznámych atraktivitách všetkých štyroch regiónov Košického kraja. Publikácia v pestrosti textu i obrazu dokumentuje, že Abov, Zemplín, Gemer i Spiš ponúkajú svojmu návštevníkovi množstvo cieľov, za ktorými nie je náročné vycestovať.

V podobnom duchu sa nesie aj posolstvo druhej publikácie „Spoznaj kraj plný pokladov“, ibaže jej cieľová skupina je podstatne vyšpecifikovanejšia. Tento pracovný zošit pre základné školy bude primárne slúžiť žiakom ako materiál pre štúdium prierezovej témy „Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra“. Autori a zostavovatelia textu sú však presvedčení, že publikácia si nájde svoje miesto aj v rodinách a domácnostiach žiakov, a že sa stane inšpiráciou aj pre ich rodičov a starých rodičov, ktorí sa spolu s deťmi a vnúčatami vydajú objavovať poklady Košického kraja.

Keďže program Terra Incognita sa zameriava aj na sféru kultúrneho turizmu, úlohou Regionálneho informačného bodu je tiež propagácia zážitkových podujatí. Práve v týchto dňoch Kultúrne centrum bilancuje ďalší úspešný ročník tzv. „TOP podujatí“ podporených programom Terra Incognita a   30. októbra 2014 Košický samosprávny kraj vyhlási výzvu na podujatia programu Terra Incognita, o ktorých sa návštevník dozvie práve z tohto miesta. Cieľom výzvy je podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrneho turizmu na území Košického samosprávneho kraja. O tento grant sa môžu uchádzať projekty inovatívneho charakteru, ktoré posilnia pozíciu tradície a kultúrneho a historického dedičstva v živote obyvateľov Košického regiónu.

Regionálny informačný bod si svoju novú úlohu vstupnej brány do regiónu naostro otestoval počas „zlatého košického víkendu“, v dňoch 4.-5. októbra 2014, kedy cez jeho priestory prešli doslova tisíce zvedavcov. Pomyselná brána naviac počas košickej Bielej noci úspešne prepojila dve európske hlavné mestá kultúry – naše Košice 2013 a českú Plzeň 2015, ktorá sa na svoju čestnú úlohu v plnom prúde pripravuje. „Bolo to teda práve Kultúrne centrum a jeho Regionálny informačný bod, ktoré Košiciam pripomenuli, že štafeta EHMK sa opäť vracia do našej geografickej, ale aj kultúrnej blízkosti“, podčiarkla JUDr. Vargová Jurková. „Akt slávnostného otvorenia je poďakovaním Kultúrneho centra KSK všetkým tým, ktorí sa o modernizáciu Regionálneho informačného bodu Terra Incognita aktívne pričinili“, uzavrela riaditeľka.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore